W co inwestować – ocena ryzyka inwestycji w obligacje

Obligacje należą do jednych z najbardziej bezpiecznych instrumentów finansowych, o czym wspominaliśmy w kompendium wiedzy o obligacjach. Jednak, jak każda forma inwestycji, są obarczone ryzykiem związanym z potencjalną niewypłacalnością emitenta. Problem ten dotyczy zwłaszcza obligacji korporacyjnych, chociaż w historii zdarzały się również spektakularne bankructwa rządów, czy miast, które nie były w stanie wypłacić swoim obligatariuszom ich … Czytaj dalej W co inwestować – ocena ryzyka inwestycji w obligacje