Warren Buffett jest żywą legendą świata finansów i znany jest nie tylko z fantastycznych wyników finansowych, jakie jego firma osiąga na przestrzeni lat, lecz również z wielu mądrych wypowiedzi, na których wychowuje się cała rzesza inwestorów.

Każda rozmowa z inwestycyjnym guru przynosi nowe doświadczenie. Nie inaczej było i tym razem, kiedy to Warren Buffett rozmawiał z dziennikarką CNBC. Inwestor stwierdził, że ilość pieniędzy, którą amerykanie wydają na doradztwo inwestycyjne jest absurdalna, gdyż zarządzający funduszami rzadko kiedy osiągają wyniki lepsze niż indeksy giełdowe, a przy tym pobierają pewien procent zysków na koszty operacyjne.

Wypowiedź legendy potwierdza badanie przeprowadzone przez S&P Dow Jones Indices [pdf], z którego wynika, że zaledwie 5.17% funduszy inwestujących w duże spółki amerykańskie było w latach 2013-2016 w stanie osiągnąć wynik lepszy niż S&P500.

W dłuższej perspektywie kupienie indeksu przez początkujących inwestorów, którzy „nie zjedli zębów” w świecie finansów, wydaje się być zatem dobrym rozwiązaniem.

Oczywiście jest to stwierdzenie ogólne, które chwilowo może nie mieć odzwierciedlenia w rzeczywistości przewartościowanych rynków, chociaż jak zawsze, wszystko zależy od horyzontu czasowego.

Wypowiedź Buffetta poniżej: