Odbicie z połowy lutego powoli słabnie. Co nas czeka dalej? Poniżej krótki wywiad z Davidem Stockmanem, byłym dyrektorem Office of Management and Budget, gdzie był doradcą prezydenta do spraw budżetu i finansów, przeprowadzony przez CNBC.

Transkrypt najważniejszych opinii i tłumaczenie poniżej.

Transkrypt:

Relating to the oil discussion we’ve been having, I think your traders are smoking something stronger than what I can legally buy here in Colorado.

The oil price is heading into the teens because the world economy is falling apart. We are done with the 20 year credit bubble, the central banks everywhere are lost.

Look at the data coming in: exports in Japan down 13% in January, China down 10.5% India down 13.5% Korea 18.5%.

Everywhere trade is drying up, shipping rates are at all-time lows, Singapur is essentially crashing. That means there is a recession that’s going to engulf the entire world economy, including the United States.

I think this time is different. This time we are looking into the jaws of the recession. It will become more and more evident by the week and month and the boys ang girls in the market are going to panic when they face recession and the FED can’t do anything because it is at zero bound already and its balance sheet is already hideously bloated.

Wolne tłumaczenie:

Nawiązując do rozmowy o ropie. Myślę, że wasi traderzy palą coś mocniejszego niż można legalnie kupić tu (u mnie) w Kolorado.

Ropa zmierza w kierunku jedynki z przodu, ponieważ światowa gospodarka się wali. Jesteśmy na końcu 20 letniej bańki kredytowej i banki centralne są przegrane.

Spójrz na napływające dane: eksport w Japonii 13% w dół (w styczniu), Chiny 10.5%, Indie 13.5%, Korea 18.5%.

Wszędzie handel spada, koszty transportu na najniższych poziomach w historii, Singapur upada. To znaczy, że jest recesja, która pochłonie całą gospodarkę, włączając USA.

Tym razem zaglądamy recesji w paszczę. Tydzień po tygodniu i miesiąc po miesiącu będzie to bardziej oczywiste. Chłopcy i dziewczęta grający na rynku zaczną panikować kiedy przyjdzie recesja, a FED nie będzie mógł już nic zrobić. Już jest na zerze, a jego bilans jest potwornie nadęty.

Transkrypt:

I think if they try to seriously go to NIRP there will be a political lynching party. We have already punished savers and retirees like never before. This whole policy of ZIRP, 84 months, is really an outrage and if they now try to go the final step, drive it negative and then take away the 100$ bill, they are asking, finally, for the people of this country to wake up and come after these people who are totally out of control and are racking our financial system.

If someone asked me what FED should do, they should have the good graces to resign. They are lost. None of this is helping the economy. Moderate recovery we’ve had to date is essentially capitalism at work now we are heading back into recession and we are going to make a huge crash in the financial market, we are going to be at 1300 old low, before we are going to have 2200 new high. I think we are in the different ball game. This year that the out of control election process will feed into and create environment that we haven’t seen since 2008

Wolne tłumaczenie:

Myślę, że jeśli poważnie spróbują pójść w kierunku negatywnych stóp procentowych, będziemy mieli polityczny lincz. Już do tej pory ukaraliśmy oszczędzających i emerytów jak nigdy wcześniej, a ta cała idea ZIRP przez 84 miesiące to jest skandal. Jeśli spróbują zrobić jeszcze jeden krok, wprowadzić NIRP i wycofać gotówkę, to w końcu ludzie w tym kraju się obudzą i przyjdą po tych, którzy stracili już kontrolę i niszczą nasz system finansowy.

Jeśli ktoś by mnie zapytał, co ma zrobić FED, powiedziałbym, że jeśli mają trochę honoru to powinni podać się do dymisji. Drobne odbicie w gospodarce, które mieliśmy, to tylko kapitalizm z akcji, a teraz zmierzamy w recesję. Będziemy mieli olbrzymi krach na rynkach i zanim zobaczymy 2200 na S&P, najpierw będziemy mieli 1300. W  tym wyborczym roku wytworzy się atmosfera, której nie widzieliśmy od 2008 roku.