W ostatnich dniach mieliśmy do czynienia ze sporymi wahaniami na rynkach akcji. W piątek po ogłoszeniu wyników referendum w sprawie Brexitu rynki praktycznie na całym świecie mieniły się odcieniami czerwieni. Poniedziałek pokazał podobny scenariusz, ale już we wtorek giełdy nieco się podniosły. Aby odnaleźć się w tym środowisku postanowiliśmy uaktualnić wykresy zmienności oraz OEXA200R, aby sprawdzić, czy w obecnej sytuacji wciąż należy grać na giełdzie zgodnie z kierunkiem spadków, czy może trzeba łapać dołek i czekać na odbicie.

Zajmijmy się najpierw wskaźnikiem, przez wielu określanym jako najlepszy wskaźnik rynku. Przypomnijmy, że OEXA200R procent spółek indeksu S&P100, których cena akcji znajduje się powyżej 200-dniowej średniej kroczącej. Używa się go by określić moment zajęcia pozycji dający największe prawdopodobieństwo osiągnięcia zysków.

$OEXA200R jest używany razem ze wskaźnikami RSI, Slow STO i MACD.

Warunki otworzenia pozycji są spełnione, gdy:

 1. dzienny $OEXA200R wynosi ponad 65%, oraz
 2. dwa z trzech kolejnych warunków są spełnione:
  – tygodniowy RSI wynosi ponad 50
  – tygodniowy Slow STO ma czarną linię ponad czerwoną
  – tygodniowy MACD ma czarną linię ponad czerwoną

Zobaczmy zatem, jak przedstawia się obecna sytuacja:

OEXA200R na koniec czerwca 2016
OEXA200R na koniec czerwca 2016

Jak widać na wykresie poniżej, OEXA200R znajduje się na poziomie 55%. Dodatkowo:

 • RSI jest negatywne (poniżej 50)
 • STO jest negatywne (linia czerwona powyżej linii czarnej)
 • MACD jest negatywne (linia czerwona powyżej linii czarnej)

Zatem najlepszy wskaźnik rynku nie wskazuje na możliwość otwarcia długich pozycji.

Przyjrzyjmy się jeszcze zmienności, która, co nie jest zaskoczeniem, w ostatnich dniach była wyższa niż zwykle. Możliwe jednak, że uda się nam zobaczyć pewne trendy analizując 5-, 10- i 20-dniową średnią kroczącą zmienności.

Spójrzmy najpierw na wykres zmienności od roku 2007.

Zmienność na S&P 500 na koniec czerwca 2016 roku
Zmienność na S&P 500 na koniec czerwca 2016 roku

Możemy zauważyć, że wysoka zmienność, historycznie zarówno towarzyszyła spadkom, jak i poprzedzała dołki. Przyjrzyjmy się zatem szczegółowemu wykresowi, który lepiej pomoże uwidocznić trendy z ostatnich dni.

Zmienność na S&P 500 na koniec czerwca 2016 roku - wykres szczegółowy
Zmienność na S&P 500 na koniec czerwca 2016 roku – wykres szczegółowy

Jak widać, pięciodniowa średnia krocząca (kolor brązowy), zrobiła mocny zwrot na północ. Jest to spowodowane po Brexitowym zachwianiem równowagi na giełdach. Z wykresu można jednak zauważyć, że zarówno 10- i 20-dniowe średnie również zaczęły kierować się w górę.

Zwiększona zmienność często jest związana ze spadkami, zatem jest wielce prawdopodobne, że jeśli kierunek zostanie utrzymany, możemy być świadkami dalszych spadków.

Analizując wykresy zmienności warto zaznaczyć, że podwyższona zmienność, choć w tygodniu przed Brexitem już zaczęła rosnąć, została spotęgowana przez wyniki referendum. Należy uważnie śledzić, czy po opadnięciu emocji wahania pozostaną na wysokim poziomie.

Podsumowując, mimo wczorajszego odbicia, zarówno OEXA200R jak i zmienność wskazują na dalsze spadki w nadchodzących dniach. Jak zawsze, przypominamy jednak, że decyzje inwestycyjne powinno się podejmować biorąc pod uwagę znacznie więcej czynników, w tym analizę fundamentalną.