Gra na giełdzie, zarówno w formie średnio i długoterminowego inwestowania, jak i krótkoterminowej spekulacji, poddana jest wpływom wielu czynników. Poza wypowiedziami przedstawicieli banków centralnych czy organizacji wydobywających ropę, które przyzwyczaiły już nas do wprowadzania nerwowej atmosfery na rynkach, w kalendarzu można znaleźć publikacje wskaźników, które są równie bacznie obserwowane przez cały finansowy świat. Jednym z nich jest wskaźnik PMI.

PMI (Purchasing Managers’ Index) jest wskaźnikiem ekonomicznym opisującym kondycje wybranych sektorów gospodarki na podstawie wyników comiesięcznych ankiet przeprowadzonych wśród managerów, odpowiedzialnych za zakup produktów i usług w danej firmie. PMI składa się ze średniej ważonej danych takich jak: nowe zamówienia, produkcja, zatrudnienie, czas (opóźnienia) dostaw, zapasy magazynowe, i jest przygotowywany przez Markit Group oraz Institute for Supply Management (ISM).

Co to oznacza w praktyce?

Dostawca danych wysyła co miesiąc ankietę do kilkuset managerów, z prośbą udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące różnych aspektów biznesu. Pytania są sformułowane w taki sposób, aby odpowiedzi nie były opinią lecz faktem np.:

Czy zatrudnienie w twojej firmie wzrosło, zmalało czy pozostało na tym samym poziomie?

Respondenci są również poproszeni o skorygowanie wyników o czynniki sezonowe, oraz wyjaśnienie, z jakich powodów nastąpiły zmiany.

Pytania kierowane są do managerów odpowiedzialnych za nabywanie dóbr, ponieważ posiadają wiedzę, często niedostępną dla innych w organizacji.

Tak zebrane odpowiedzi są obliczane według prostego schematu, który jest sumą procentu odpowiedzi pozytywnych, neutralnych oraz negatywnych pomnożonych przez 1, 0.5 lub 0. Zatem gdy na 10 ankietowanych 3 odpowie pozytywnie, 2 neutralnie, a 5 negatywnie, otrzymany wynik będzie równy

(3/10*1 + 2/10*0.5 + 5/10*0) * 100% = 40

W przypadku, gdy połowa ankietowanych odpowie pozytywnie, a połowa negatywnie, wynik wyniesie 50, co jest wartością neutralną. PMI powyżej 50 oznacza, że gospodarka się rozwija, a poniżej 50, że się kurczy.

W ten sposób obliczane są wartości dla poszczególnych części składowych (np. produkcja, czy zatrudnienie), które następnie łączone są za pomocą średniej ważonej w jeden wskaźnik. Waga przyporządkowana każdej części wskaźnika różni się nieco pomiędzy organizacjami. Dla przykładu Marki Group używa następujących współczynników przy obliczaniu PMI dla przemysłu:

  • 0.3 dla nowych zamówień
  • 0.25 dla produkcji
  • 0.2 dla zatrudnienia
  • 0.15 dla czasów dostaw
  • 0.1 dla zapasów

Najnowsze odczyty wraz z opisem można znaleźć w dziale publikacji Markit Group.

Dlaczego wskaźnik PMI jest istotny?

Po pierwsze analizując PMI można oszacować w którą stronę zmierza PKB, gdyż zawarte są tam dane m.in. o produkcji. Dodatkowo jest on przydatny w określeniu sentymentu panującego w gospodarce, badając np. nowe zamówienia.

Wyniki ankiet poszczególnych składowych wchodzą również w skład wskaźników tworzonych przez inne organizacje np. Conference Board.

Zarówno traderzy jak i banki centralne uważnie przyglądają się publikacjom. Nawet w wypowiedziach FOMC, często można spotkać odniesienia do wartości PMI.

Jak na PMI reagują rynki finansowe?

Gdy odczyt znajdzie się niedaleko spodziewanej wartości, reakcja jest dość łagodna, natomiast znaczne odchyłki mogą powodować potężne zamieszanie zarówno na rynku akcji, jak i na rynku obligacji czy rynku forex.

Giełda zazwyczaj skupia się na nowych zamówieniach, aby oszacować dynamikę przemysłu. Rynek obligacji wyczekuje informacji na temat cen, dostaw i zapasów magazynowych, gdyż dane te są powiązane z potencjalnymi zmianami stóp procentowych, a zatem cenami obligacji. Wszystkie te aspekty wpływają również na siłę waluty, co objawia się zawirowaniami na rynku forex.

Dla lepszego zobrazowania oddziaływań rynku warto zapoznać się z nagłówkami artykułów ukazujących się po publikacjach wskaźnika PMI. Poniżej kilka z nich:

Jak widać wskaźnik PMI jest bardzo interesującym i istotnym miernikiem gospodarki, na który warto mieć oko grając na giełdzie. W całości określa ogólną kondycję ekonomiczną, lecz zagłębienie się w części składowe pozwoli zrozumieć jej poszczególne aspekty. Każdy trader i inwestor powinien dodać do swojego kalendarza daty kolejnych publikacji.