Ile pieniędzy istnieje na świecie? Co ciekawe na to pytanie można odpowiedzieć na kilka sposobów, w zależności od tego, jak zdefiniujemy pieniądze. Im bardziej abstrakcyjnie podejdziemy do sprawy, tym większa będzie liczba.

Wizualizacja poniżej przedstawia zestawienie nie tylko wartości gotówki, czy złota, ale także największych firm, najbogatszych ludzi, długu i instrumentów finansowych.

Wynik końcowy, graficznie pokazujący różnicę m.in. pomiędzy stosunkowo małym rynkiem bitcoina (~5 miliardów dolarów), czy wydobytego srebra (~14 miliardów dolarów), a rynkiem derywatów opiewającym według niektórych szacunków na 1.2 kwadryliona dolarów, daje dużo do myślenia.

1 kwadrat reprezentuje 100 miliardów dolarów.

Graficzne porównanie różnych form pieniądza
Courtesy of: The Money Project