Obserwując kolejne podejście S&P500 pod granicę 2100 punktów można mieć wrażenie, że to już ostatnie chwile wzrostów i lada chwila wszystko powinno runąć. Jak wiadomo „rynek może pozostać nieracjonalny dłużej, niż możemy utrzymać płynność finansową”, więc i do tych odczuć należy podejść z dystansem. Niemniej warto śledzić wycenę zarówno rynku jak i poszczególnych spółek, by nie dać się „naciągnąć” na zakup przewartościowanego towaru.

Ostatnio natknęliśmy się na ciekawe zestawienie spółek wchodzących w skład indeksu GKCI DM Americas Index (źródło: blog.gavekalcapital.com), analizujące współczynnik ceny do sprzedaży. Wynika z niego, że akcje na amerykańskich rynkach rozwiniętych są przewartościowane. Mediana ceny do przepływów pieniężnych wynosi aż 12.39 i znajduje się na poziomie z lat 2004-2007 i 2014-2015.

Mediana ceny do przepływów pieniężnych
Mediana ceny do przepływów pieniężnych

Wygląda również na to, że brak podaży zwiększył tolerancję ryzyka inwestorów w odniesieniu do wyników sprzedaży. Mediana ceny do sprzedaży dla wspomnianego indeksu jest dziś najwyższa od 2001 roku i wynosi 2.33, znajdując się ponad wartościami z 2007 (2.21) i 2014 (2.27) roku.

Mediana ceny do sprzedaży
Mediana ceny do sprzedaży

Dzieląc rynek na sektory można zaobserwować, że relacja ceny do sprzedaży spółek z działów produktów konsumenckich oraz użyteczności publicznej znajduje się na najwyższych poziomach od 2000 roku. Jest to odpowiednio 38% i 46% więcej.

Mediana ceny do sprzedaży dla branży produktów konsumenckich
Mediana ceny do sprzedaży dla branży produktów konsumenckich
Mediana ceny do sprzedaży dla sektora użyteczności publicznej
Mediana ceny do sprzedaży dla sektora użyteczności publicznej

Sektor przemysłu wyceniany jest nieco niżej niż w 2013 roku, lecz wciąż znacząco wyżej niż w latach 2000-2012.

Mediana ceny do sprzedaży dla sektora przemysłu
Mediana ceny do sprzedaży dla sektora przemysłu

Nawet sektor energetyczny, bardzo ostatnio dotknięty m.in. niskimi cenami ropy naftowej, ma medianę na poziomie 2.85 (niemal dwukrotny wzrost w relacji do początku 2016).

Mediana ceny do sprzedaży dla branży energetycznej
Mediana ceny do sprzedaży dla branży energetycznej

Przypomnijmy, że wskaźnik C/S (cena do sprzedaży) lub z angielskiego P/S (price to sales ratio) oblicza się dzieląc cenę wszystkich akcji spółki przez jej przychody netto i może odnosić się do wybranego okresu.

Uważa się, że im mniejsza wartość współczynnika, tym lepszą inwestycją może się okazać, gdyż inwestor płaci mniej za jednostkę sprzedaży. Stosując wkaźnik C/S należy być bardzo ostrożnym, szczególnie porównując firmy operujące w różnych sektorach. Powodem jest fakt, że firmy o różnej specyfice posiadają odmienną strukturę kapitałową, zatem wartości wskaźnika mogą się znacząco różnić.

Rynek wydaje się być zatem znacznie przewartościowany, nie tylko na podstawie współczynnika C/Z (o czym pisaliśmy wcześniej), lecz również C/S. Warto o tym pamiętać rozważając długie pozycje.