Zanim przejdziemy do omówienia drogi inwestowania w ropę naftową, przyjrzyjmy się nieco dokładniej pojęciu ropy, jej rodzajom i miejscom wydobycia. Pozwoli to  lepiej zrozumieć mechanizmy rynkowe i geopolityczne wpływające na cenę czarnego złota.

Jak wiadomo ropa naftowa jest złożoną z mieszaniny węglowodorów ciekłą kopaliną,  szeroko używaną w przemyśle. Najpopularniejszymi produktami otrzymywanymi z ropy są olej napędowy i benzyna. 

Ropa ropie jest jednak nierówna, gdyż w zależności od miejsca wydobycia, „crude oil” różni się właściwościami, czasami znacznie. 

Najbardziej popularnym i zarazem najważniejszym podziałem, istotnym dla inwestora, jest rozgraniczenie ze względu na ciężar (API gravity)  i zawartość siarki (sulphur conent). Zestawienie najpopularniejszych odmian oraz ich głównych właściwości przedstawia wykres poniżej:

Rodzaje ropy naftowej ze względu na właściwości
Rodzaje ropy naftowej ze względu na właściwości

Wartość „API gravity” (American Petroleum Institute gravity) stwierdza jak lekka lub ciężka jest ropa w stosunku do wody. I tak APIg wyższy od 10 oznacza, że kropla ropy będzie unosiła się na wodzie, poniżej 10, że zatonie.

APIg dzieli ropę na:

– lekką – APIg powyżej 31.1

– ciężką – APIg poniżej 22.3

– średnią – APIg pomiędzy 22.3 i 31.1

Zawartość siarki dzieli ropę na:

– słodką – zawartość siarki poniżej 0.5%

– kwaśną – zawartość siarki powyżej 1%

Oczywiście możliwych jest również wiele kombinacji i wartości pośrednich.

Najcięższą ropę wydobywa Wenezuela, gdzie większość ropy posiada APIg poniżej 20, a odmiana Boscan nawet 10.1. Do tego produkty te są bardzo kwaśne. Na drugim biegunie znajduje się Malezyjski Bintulu z APIg prawie 70 i zawartości siarki <0.05%.

Na świecie występuje bardzo wiele różnych odmian czarnego złota, lecz najważniejsze dla inwestora można wyliczyć na palcach:

WTI (West Texas Intermediate) – APIg 39.6 i SC 0.24%, więc lekki i słodki

Brent Blend – APIg 38.3 i SC 0.37%, również lekki i słodki, lecz nieco mniej niż WTI

– Dubai/Oman – APIg 31/34 i SC 2.0%, więc średnio lekki i kwaśny

Te trzy nazwy są bardzo istotne, gdyż są benchmarkami, z którymi inne odmiany są powiązane. Dodatkowo WTI, Brent i Dubai są notowane odpowiednio na ICE Futures Europe, New York Mercantile Exchange (NYMEX) i Dubai Mercantile Exchange. Kontrakty na poszczególne odmiany różnią się ceną, gdyż różna jest jakość surowca, możliwości składowania, odległość pomiędzy lokalizacją złoża, a kupcami i oczywiście popytem.

Najlepsze właściwości ma surowiec słodki i lekki, gdyż jest go najłatwiej przerobić na gotowy produkt. Wspomniane wyżej czynniki grają jednak rolę, a co za tym idzie kontrakty na Brent są zazwyczaj najdroższe, następnie WTI i Dubai. Popularność poszczególnych odmian jest pokazana na ilustracji poniżej (źródło ICE):

Standardy ropy naftowej na świecie
Standardy ropy naftowej na świecie

Warto sobie zdawać sprawę, że rafinerie przerabiające pewną mieszankę nie mogą tak po prostu przestawić się na inną, gdyż obróbka wymaga pewnego procesu technologicznego. I tak kraje skupujące WTI nie tworzą popytu na ciężką ropę z Wenezueli, a jeśli już długoterminowa zmiana jest planowana, cena surowca musi to uzasadniać.