Najbardziej znany na świecie przypadek deflacji w formie graficznej
Courtesy of: The Money Project