Wielu inwestorów używa analizy technicznej do wybrania odpowiedniego momentu zawarcia transakcji, stosując przy tym zarówno popularne i powszechnie znane metody, jak i mniej mainstreamowe i bardziej ukierunkowane na indywidualne preferencje. Dziś chcielibyśmy zwrócić waszą uwagę na mniej znany, lecz przez wielu określany jako najlepszy wskaźnik rynku $OEXA200R, który pokazuje procent spółek indeksu S&P100 znajdujących się powyżej 200-dniowej średniej kroczącej. Używa się go by określić moment wejścia w inwestycję dający największe prawdopodobieństwo pomnożenia kapitału.

Najlepszy wskaźnik rynku
Najlepszy wskaźnik rynku

$OEXA200R stosuje się razem ze wskaźnikami RSI, Slow STO i MACD, a decyzje podjęte przy jego pomocy są przydatne niezależnie od tego, czy mamy hossę, bessę, czy fazę przejściową.

Rozróżnia się dwa pojęcia:

– moment określany jako zdatny do zawierania długich transakcji, (ang. tradable)
– moment, w którym zaleca się zamknięcie długich pozycji lub otworzenie krótkiej (ang. untradable)

Po korekcie na rynku, warunki wejścia następują gdy:

  1. dzienny $OEXA200R wynosi ponad 65%
  2. dwa z trzech następujących warunków są spełnione:
    – tygodniowy RSI wynosi ponad 50
    – tygodniowy Slow STO ma czarną linię ponad czerwoną
    – tygodniowy MACD ma czarną linię ponad czerwoną

Zatem:

– jeśli $OEXA200R wynosi ponad 65% oraz 2 z 3 pomocniczych warunków są spełnione, można zająć długą pozycję

– jeśli $OEXA200R wynosi poniżej 65% i/lub 2 z 3 pomocniczych warunków nie są spełnione, należy zamknąć długie pozycje

Przykład podany na wykresie powyżej pokazuje właśnie tę drugą opcję.

Oczywiście decyzje inwestycyjne powinno się podejmować biorąc pod uwagę znacznie więcej czynników. $OEXA200R może być jednak bardzo przydatnym narzędziem. Wskaźnik jest dostępny np. na platformie stockcharts.com.