Patrząc w przeszłość i porównując życie ludzi można zauważyć znaczny postęp technologiczny. Nie trzeba przy tym cofać się o 100 lat, by zobaczyć istotne zmiany. Jeszcze na początku obecnego stulecia w naszym kraju niewielu dysponowało telefonem komórkowym, a obecnie zarówno najmłodsi, jak i najstarsi „biegają” ze smartfonami w kieszeni, ciesząc się dostępem do internetu z niemal każdego miejsca i patrząc na znakomitej jakości ekran. To już nie są czasy, gdy wszyscy grali w Snake’a. Obecnie połączenie Google Maps i komputerowej rzeczywistości pozwala na łapanie wirtualnych Pokemonów w realnym świecie. To właśnie przykład Pokemonów idealnie obrazuje zachodzące zmiany, zdąrzające w kierunku rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości.

Zmiany zachodzą w wielu dziedzinach, które często nie wywołują tak spektakularnego efektu jak przykład gry Nintendo, lecz umożliwiają wykonanie wielu mechanizmów obserwowanych do tej pory w filmach science-ficton. Należą do nich m.in. urządzenia o rozmiarach nano (chipy, anteny, czujniki), autonomiczne pojazdy czy inteligentne systemy komputerowe. Co więcej, wiele z nich jest już gotowych by zdobyć popularność i podbić rynek, zatem rozważając w co zainwesotwać należy również spojrzeć w tym kierunku.

Grafika poniżej stworzona przez Oliver’a Cann pokazuje 10 najlepszych wschodzących technologii 2016 roku. Są to kolejno:

  1. Nanoczujniki i „Internet of nanothings” (rzeczywistość powiązanych nano-elemntów)
  2. Baterie nowej generacji
  3. Blockchain
  4. Materiały 2D (np. grafen)
  5. Pojazdy autonomiczne
  6. Miniaturowe modele ludzkich organów
  7. Ogniwa fotowoltaiczne z perowskitów
  8. Ekosystemy oparte na sztucznej inteligencji
  9. Optogenetyka
  10. Wykorzystywanie inżynierii metabolicznej do produkcji chemicznej i energetyki
Courtesy of: Visual Capitalist