Courtesy of: The Money Project

Rozpatrując czym są pieniądze natknęliśmy się na kilka pytań. Grafika powyżej przedstawia odpowiedzi na niektóre z nich. Poniżej krótkie podsumowanie.

Większość ekonomistów jest w zgodzie, że pieniądze powinny być:
– narzędziem wymiany, czyli być używanym do pośrednictwa w wymianie środków i usług
– jednostką miary, czyli być standardową , numeryczną jednostką pomiaru wartości rynkowej towarów i usług
– pełnić funkcję tezauryzacyjną, czyli dać możliwość zachowania majątku w czasie

Innymi słowy, pieniądz powinien być:
– podzielny
– zamienny
– trwały
– akceptowalny
– i mieć ograniczoną podaż.