Pierwszym krokiem początkującego inwestora jest otwarcie konta maklerskiego, które umożliwi rozpoczęcie inwestowania na rynkach giełdowych i pozagiełdowych. Co to jest konto maklerskie? W jaki sposób działa? Jakie są korzyści z posiadania konta maklerskiego? Na co zwrócić szczególną uwagę przy jego wyborze? W pierwszej części poradnika znajdziesz odpowiedzi na podstawowe pytania związanie z kontem maklerskim.

Co to jest konto maklerskie i do czego służy?

Konto maklerskie (inaczej rachunek maklerski lub rachunek inwestycyjny) to rachunek prowadzony przez dom maklerski na podstawie umowy zawartej z posiadaczem konta. Działa na podobnej zasadzie do bankowych rachunków oszczędnościowych. Różnica jest taka, że pieniądze wpłacone na konto maklerskie przeznaczone są na inwestowanie w akcje i inne papiery wartościowe.

Rachunek maklerski umożliwia bowiem zakup i sprzedaż wielu różnych papierów wartościowych, w tym:

 • akcji
 • obligacji
 • opcji
 • certyfikatów
 • kontraktów terminowych na indeksy, obligacje, waluty i akcje
 • funduszy ETF
 • i innych instrumentów finansowych na rynkach giełdowych i pozagiełdowych.

Na koncie maklerskim są zapisywane i przechowywane informacje o wszystkich papierach wartościowych i środkach pieniężnych należących do właściciela konta oraz wszystkie transakcje kupna i sprzedaży, które dom maklerski wykonuje w imieniu i na rzecz posiadacza konta. Za działania te dom maklerski pobiera od posiadacza konta opłaty i prowizje.

Konto maklerskie może otworzyć każda osoba fizyczna lub prawna. W przypadku inwestorów indywidualnych warunkiem jest ukończenie 18 lat i posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Otwarcie konta maklerskiego jest najczęściej bezpłatne. Posiadacz konta ponosi jednak koszty wynikające z prowadzenia rachunku i korzystania z jego usług dodatkowych. Płaci również prowizję od transakcji, a także koszty przelewów z konta (jeśli konto maklerskie nie jest zintegrowane z jego osobistym rachunkiem oszczędnościowym, czyli w sytuacji gdy konto maklerskie i oszczędnościowe nie są założone w tym samym banku). Stawki te są różne w zależności od domu maklerskiego oraz rodzaju i liczby oferowanych dodatkowych usług i funkcjonalności konta.

Potencjalne koszty korzystania z konta maklerskiego:

 • opłata za otwarcie rachunku
 • opłata za prowadzenie rachunku
 • prowizje od transakcji
 • opłata za przechowywanie papierów wartościowych
 • opłaty za przelewy
 • opłaty za korzystanie z usług dodatkowych np.:
  • dostęp do notowań
  • dostęp do rynków zagranicznych.

Konto maklerskie można otworzyć osobiście w placówce wybranego domu maklerskiego lub przez Internet. Po podpisaniu umowy posiadacz konta otrzymuje login i hasło uprawniające go do korzystania z internetowego konta maklerskiego. Po wpłaceniu pieniędzy na konto maklerskie można rozpocząć proces inwestowania. Dyspozycje zleceń składa się osobiście, telefoniczne lub z poziomu internetowego konta maklerskiego. Niektóre domy maklerskie proponują dodatkowo dostęp za pośrednictwem aplikacji mobilnej, co coraz częściej staje się standardem.

Z reguły nie ma limitów dotyczących wysokości wpłat na konto maklerskie, chociaż zdarza się, że niektóre instytucje wymagają minimalnej wpłaty. Teoretycznie można zacząć inwestowanie od każdej kwoty. Większość domów maklerskich oferuje preferencyjne warunku współpracy dla większych inwestorów, którzy mogą przeznaczyć znaczne środki na inwestycje.

Nie ma też ograniczeń odnośnie liczby kont maklerskich, które inwestor może otworzyć. Przykładowo, możliwe jest założenie kilku kont maklerskich w tej samej instytucji finansowej lub w różnych placówkach. To jeden ze sposobów na dywersyfikację swojego portfela inwestycyjnego (czasami warto dokonywać różnych transakcji na różnych kontach m.in. ze względu na koszty prowizji, które jedni mają niskie np. dla opcji, inni dla instrumentów CFD itd.).

Jakie są podstawowe usługi w ramach konta maklerskiego?

Przede wszystkim konto maklerskie pozwala na zakup i sprzedaż instrumentów finansowych. Na koncie maklerskim przechowywane są papiery wartościowe inwersora, wszystkie transakcje są rejestrowane, a i ich historia zapisywana. To podstawowa i kluczowa funkcjonalność rachunku inwestycyjnego. Dlatego warto zwrócić uwagę, żeby internetowy system transakcyjny, który realizuje podstawowe usługi w ramach konta maklerskiego był intuicyjny, szybki, bezpieczny i łatwy w użytkowaniu. Najlepiej przetestować wersję demo systemu jeśli jest taka możliwość.

Podstawowe usługi w ramach konta maklerskiego:

 • wykonywanie zleceń nabycia i zbycia instrumentów finansowych
 • przechowywanie papierów wartościowych z portfela inwestora
 • rejestrowanie i przechowywanie historii zleceń
 • prowadzenie rachunku pieniężnego inwestora.

Jakie są dodatkowe usługi w ramach konta maklerskiego?

Poza podstawową i oczywistą korzyścią jaką jest możliwość obrotu instrumentami finansowymi, konta maklerskie oferują dodatkowe możliwości dla inwestorów. Wśród nich są m.in. zaawansowane narzędzia inwestorskie i ponadstandardowe funkcjonalności takie, jak: dostęp do notowań i do serwisów informacyjnych (w tym także w wersji mobilnej), narzędzia analityczne (np. specjalistyczne aplikacje do analizy wykresów online), możliwość korzystania z analiz finansowych przygotowywanych przez pracowników wybranego domu maklerskiego, dostęp do komentarzy eksperckich, indywidualna opieka maklerska, doradztwo i rekomendacje inwestycyjne.

Niektóre domy maklerskie oferują dostęp do rynków pozagiełdowych, alternatywnych i możliwość inwestowania zagranicą. W przypadku domów maklerskich w Polsce w praktyce oznacza to najczęściej możliwość obrotu papierami wartościowymi w Niemczech, Wielkiej Brytanii i USA, choć gama produktów cały czas jest poszerzana.

Domy maklerskie kuszą też ofertą ubezpieczeniową, kredytowaniem inwestycji, odroczonym terminem płatności oraz specjalnymi promocjami.

Dodatkowe usługi w ramach konta maklerskiego:

 • dostęp do notowań i serwisów
 • narzędzia edukacyjne
 • program do analiz technicznych
 • wersja mobilna
 • doradztwo inwestycyjne
 • zarządzanie portfelem inwestycyjnym
 • oferty specjalne.

Wskazówki

 1. Przed podjęciem decyzji o otworzeniu konta maklerskiego sprawdź dokładnie swoje możliwości finansowe. Upewnij się, że masz zabezpieczenie na wypadek nieprzewidzianych sytuacji życiowych i jesteś w stanie przeznaczyć określoną kwotę oszczędności na inwestycje.
 2. Dla każdego inwestora, a zwłaszcza początkującego, ważne jest, aby opłaty za prowadzenie konta i wysokość prowizji były jak najniższe, a pakiet funkcjonalności jak najbogatszy.
 3. Przed podpisaniem umowy z domem maklerskim przeczytaj ją bardzo uważnie, zwłaszcza teksty pisane „drobnym drukiem”. Zwróć uwagę na tzw. ukryte opłaty po to, żeby dokładnie oszacować wszystkie koszty związanie z uruchomieniem konta maklerskiego.
 4. Sprawdź także ofertę profitów oferowanych przez domy maklerskie – wiele z nich w celu zachęcenia klientów do skorzystania z ich usług proponuje bardzo atrakcyjne możliwości np. zwrot zapłaconej prowizji lub zwolnienie z opłat za dostęp do notowań i serwisów.
 5. Pakiet usług dodatkowych warto dobrać stosownie do swojego poziomu wiedzy, potrzeb i planów związanych z inwestowaniem (np. doświadczony inwestor nie potrzebuje wsparcia edukacyjnego, osoba, która nie jest zainteresowana inwestycjami na rynkach zagranicznych nie decyduje się na konto maklerskie z opcją dostępu do rynków zagranicznych itd.).

Konto maklerskie jest podstawowym i niezbędnym narzędziem w ręku każdego inwestora. Ważne, aby wybrać dom maklerski i rachunek inwestycyjny, który jest dostosowany do potrzeb i możliwości inwestora. Trzeba przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie, czy decydujemy się na współpracę z domem maklerskim oferującym pełen zakres usług dodatkowych i kompleksowe wsparcie inwestycyjne, ale akceptujemy związane z tym wyższe koszty obsługi? Czy wybieramy opcję tańszą, czyli niższe opłaty dla domu maklerskiego, ale wymagającą samodzielnej analizy rynku? Więcej wskazówek i porad na temat tego, jakie konto maklerskie wybrać i  jak pozwolić oszczędnościom pracować w ramach konta maklerskiego, przedstawimy w kolejnych częściach, które można znaleźć w warsztacie inwestora.