Miesiąc temu analizowaliśmy długoterminową inwestycję w metale szlachetne za pomocą opcji na GDXJ. Z wielu powodów, m.in. rosnącej niepewności politycznej, obawy o korektę na bardzo drogich rynkach oraz innych zmiennych, które pośrednio wpływają na giełdy, metale szlachetne w ostatnich dniach powróciły na ścieżkę wzrostu. Podniósł się również kurs akcji funduszu ETF oznaczonego tickerem GDXJ inwestującego w spółki wydobywcze, który wynosi około 34 dolarów.

Opisywana przez nas możliwość zakładała zainwestowanie we wspomniany ETF za pomocą opcji call o cenie wykonania 15 dolarów, za którą należało przed miesiącem zapłacić 17 dolarów. Obecnie cena tej samej opcji wynosi około 18.7 dolara, zatem można zamknąć pozycję notując 10% zysk.

Oczywiście nasza opcja ma jeszcze 1.5 roku na wygenerowanie większych zysków, co jest wielce prawdopodobne widząc sentyment inwestorów do poszukiwania bezpiecznej przystani, którą mimo wzrostu znaczenia bitcoina wciąż są metale szlachetne. Potencjał tej opcji można jeszcze zwiększyć wykorzystując spread diagonalny.

Inwestycje w złoto i srebro, a także inne metale szlachetne mają miejsce w portfelu racjonalnego inwestora, zatem zachęcamy do rozważenia tej możliwości i edukacji w tym kierunku. Podstawowe informacje przedstawiliśmy w artykule Co trzeba wiedzieć o inwestowaniu w metale szlachetne.