Kolejną strategią opcyjną, którą omówimy jest spread diagonalny (ang. diagonal spread), który poprawnie wykorzystany na pewno przyda się w arsenale każdego gracza giełdowego, gdyż nawet z nudnych „blue-chipów” potrafi wydobyć dwucyfrowe zyski.

Jeśli jesteś nowy(a) w tematyce opcji, zachęcamy do zapoznania się z podstawami w warsztacie inwestora w dziale opcje.

Co to jest spread diagonalny?

Spread diagonalny jest to strategia opcyjna powstała z połączenia spreadu pionowego i spreadu kalendarzowego. Charakteryzuje się tym, że formując go należy podobnie jak w spreadzie pionowym zakupić i sprzedać opcje o różnych cenach wykonania i podobnie jak w strategii kalendarzowej opcje muszą mieć różną datę wygaśnięcia.

Spread diagonalny jest to strategia z ograniczonym potencjałem zysku i ograniczonym potencjałem straty. Wymaga od inwestora regularnego śledzenia pozycji, lecz jest to silnie uzależnione od tego, w jakim czasie jest ona realizowana (np. LEAPS i opcje miesięczne vs opcje miesięczne i tygodniowe). Przy założeniu idealnego scenariusza, strategia diagonalna ma za zadanie przynosić inwestorowi regularne zyski.

Jak wykonać strategię diagonalną?

Spread diagonalny można wykonać na różne sposoby, rozważając zarówno opcje o odległej dacie wygaśnięcia, jak i tygodniowe. Należy jednak pamiętać, że w danym dniu czy nawet tygodniu wszystko może się zdarzyć, a niespodziewane sytuacje i nagłe zdarzenia mogą chwilowo znacznie zmienić cenę instrumentu bazowego, a tym samym spowodować możliwość szybkiej straty (w przypadku kierunku przeciwnego do zamierzonego).

Poniżej omówimy strategię diagonalną na podstawie opcji call na akcje firmy Exxon Mobil.

Założenia inwestora:

Obecnie akcje Exxon Mobil wyceniane są na 90.4 dolara. Inwestor spodziewa się wolno rosnących cen ropy, a co za tym idzie oczekuje stagnacji lub powolnego wzrostu cen akcji Exxon Mobil.

Cel:

Regularne dostarczanie gotówki otrzymanej za premium z wygasających, sprzedawanych opcji kupna (call).

Wykonanie:

Inwestor postanawia zakupić długoterminową opcję call (LEAPS) na akcje XOM wygasającą w styczniu 2019 roku o cenie wykonania 70 dolarów i premium równym 22 dolary ($2200 za opcję) oraz sprzedać wygasającą 20 stycznia 2017 opcję call o cenie wykonania 91.5 dolara inkasując 1.09 dolara premium ($109 za opcję). Potencjał zysku lub straty od momentu zajęcia pozycji do chwili wygaśnięcia krótkiej opcji (w zależności od ceny akcji) przedstawia tabela poniżej.

Zysk i strata w opcyjnej strategii diagonalnej
Zysk lub strata w zależności od daty i ceny akcji (wartość nominalna na górze, wartość procentowa na dole)

Możliwe są 4 scenariusze:

  1. Cena akcji w momencie wygaśnięcia krótkiej opcji jest równa cenie wykonania sprzedawanej opcji (91.5 dolara). Wówczas inwestor inkasuje maksymalny profit równy otrzymanemu wcześniej premium oraz wzrostowi wartości kupionej opcji. Profit 21 stycznia wynosi zatem 201 dolarów lub 9.61% (koszt pozycji to $2200-$109=$2091).
  2. Jeśli cena akcji Exxon podniesie się zbyt szybko, sprzedawana opcja przyniesie stratę, lecz opcja długa wzrośnie na wartości. Inwestor w tym przypadku zazwyczaj zyska pewien procent, a tylko w przypadku ekstremalnych wahań ceny możliwa jest strata. Widząc szybujące do góry ceny inwestor może zawsze zamknąć pozycję przed czasem inkasując zysk. Tabela pokazuje profit w okolicach 8% do ceny 99 dolarów za akcję.
  3. Jeśli cena akcji zostanie w miejscu, inwestor zainkasuje niewielki zysk powstały w wyniku szybszej utraty wartości w czasie sprzedawanej, krótkoterminowej opcji. Tabela pokazuje zysk w wysokości 2.9% nawet, gdy cena spadnie o 0.40 dolara.
  4. Jeśli cena znacząco spadnie inwestor poniesie stratę, która będzie tym większa, im niżej zawędruje cena. W przypadku spadku do $87, można spodziewać się 10% straty na koniec stycznia. Warto jednak zaznaczyć, że nie jest to „koniec świata”, gdyż kupiona opcja ma cenę wykonania $70, zatem dopóki Exxon nie spadnie do tej granicy, co miesiąc (lub w innym interwale czasowym) inwestor wciąż będzie mógł sprzedawać kolejne opcje inkasując zysk i czekając na powolny wzrost ceny. Exxon podczas styczniowej wyprzedaży spadł do nieco powyżej 70 dolarów za akcję, zatem cena ta wydaje się dobra, by nabyć długoterminową opcję jako bazę do tej strategii.

Plusy i minusy spreadu diagonalnego

Strategia diagonalna jest bardzo interesująca i może przynieść naprawdę spore zyski. Wystarczy zerknąć wyżej i wykonać kilka prostych obliczeń, aby się przekonać, że przy 2.9% miesięcznych zyskach możemy osiągnąć 36% roczny zwrot i to w sytuacji, gdy cena akcji nie ulegnie zmianie! Przy idealnym scenariuszu możemy więcej niż podwoić zainwestowaną kwotę, a kupiona opcja call będzie miała jeszcze rok ważności. Niewątpliwym plusem jest zatem wysoki zwrot przypadający na zainwestowany kapitał. Dla porównania kupując 100 akcji Exxon Mobil inwestor musiałby wydać nie 2200 lecz 9000 dolarów, a procentowy zysk byłby zdecydowanie mniejszy.

Kolejnym plusem jest możliwość dostosowania interwału czasowego do upodobania inwestora. Jeśli chcemy kupić dwutygodniową opcję call i sprzedać tygodniową, jest taka możliwość. Oczywiście należy wówczas spodziewać się większej zmienności. Interwał może być dowolnie dostosowany, biorąc np. pod uwagę nadchodzące wydarzenia, dywidendy, czy sezonową zmienność.

Strategię można również wykonać inwestując dużo mniejsze pieniądze niż w przykładzie, nawet kilkadziesiąt dolarów. Oczywiście ma to swoje konsekwencje, często w postaci mniejszego prawdopodobieństwa zysku, lecz przy odrobinie wysiłku strategię taką można zastosować nawet nie mając dużego portfela.

Minusem strategii diagonalnej jest potencjał znacznej straty w przypadku gdy cena zmieni się w niepożądanym kierunku. Opcje to instrumenty wykorzystujące dźwignię finansową, zatem potencjalne straty również mogą być dotkliwe, szczególnie gdy długa opcja nie jest głęboko ITM. Wtedy nawet niewielki spadek uniemożliwi inwestorowi sprzedawanie kolejnych opcji w celu rekompensaty.

Podsumowanie

Spread diagonalny jest prostą strategią łączącą cechy spreadu kalendarzowego i spreadu pionowego. Ma za zadanie generować regularny zysk i przy wyborze odpowiedniego instrumentu bazowego jest duża szansa, że tak właśnie się stanie. Zachęcamy do przećwiczenia tej strategii na koncie demo oraz zapoznania się z innymi strategiami, które znajdziecie w warsztacie inwestora.