Gra na giełdzie za pomocą opcji często jest utożsamiana ze spekulacją lub po prostu aktywnym tradingiem. I choć jest to jak najbardziej możliwe, a dla wielu bardzo interesujące aktywnie zajmować się tradingiem, opcje pozwalają na zastosowanie szeregu średnio lub długoterminowych strategii przydatnych klasycznym inwestorom wzorującym się na Peterze Lynchu czy Warrenie Buffecie. Najprostszym sposobem dokonania długoterminowej inwestycji za pomocą opcji jest nabycie instrumentu nazywanego LEAPS.

Co to jest LEAPS?

LEAPS jest to po prostu opcja o odległym terminie wygaśnięcia (od 9 miesięcy do 3 lat), a jej nazwa to skrót od Long-term Equity AnticiPation Security.

Opcje LEAPS działają tak samo jak inne opcje, zatem:

  • można kupować bądź sprzedawać opcje call i put
  • jeden kontrakt zawiera zwyczajowo 100 akcji spółki, której dotyczy opcja
  • można wybrać preferowaną cenę wykonania (strike price) i datę wygaśnięcia, lecz z tą różnicą, że daty wygaśnięcia w kolejnych latach przypadają na styczeń, a w opcjach o długiej żywotności kolejne ceny wykonania są zazwyczaj nieco dalej od siebie oddalone
  • opcję można wykonać w dowolnym momencie

Kiedy warto nabywać opcje LEAPS?

Podstawowym użyciem LEAPSów jest sytuacja, w której inwestor jest przekonany o długoterminowym trendzie (wzrostowym lub spadkowych) i chciałby zwielokrotnić potencjalne zyski w porównaniu do standardowego nabycia lub sprzedania akcji. Ponadprzeciętne zyski w ujęciu procentowym w porównaniu do zakupu akcji są możliwe, ponieważ opcje LEAPS kosztują znacznie mniej niż zakup akcji. Inwestor ponosi jednak ryzyko związane z możliwością utraty zainwestowanego kapitału w przypadku, gdy obrany kierunek się nie zrealizuje.

Rozpatrzmy różnicę na podstawie opcji na akcje Facebooka.

Dzisiejsza cena to ~117 dolarów za akcję.

  • Nabywając 100 akcji Facebooka inwestor musi zapłacić $11700
  • Nabywając LEAPS wygasającą w styczniu 2019 o cenie wykonania $120 (ATM) inwestor musi zapłacić $2000
  • Nabywając LEAPS wygasającą w styczniu 2019 o cenie wykonania $65 (ITM) inwestor musi zapłacić $6000

Porównując trzy możliwości widać wyraźnie, że w zasadzie inwestor kupuje 100 akcji po cenie $117, $140 i $125 płacąc kolejno $11700, $2000 i $6000.

Zobaczmy teraz, jak sytuacja wyglądałaby w kolejnych latach.

W przypadku, gdy po roku cena FB pozostanie bez zmian, inwestor w pierwszym przypadku nie zarobi nic, w przypadku drugim straci około $650, a w przypadku trzecim straci $500. Tutaj najlepiej radzi sobie inwestor akcyjny. Gdyby taka sytuacja utrzymałaby się do momentu wygaśnięcia opcji, inwestor akcyjny dalej nic by nie zarobił, inwestor kupujący opcję ATM straciłby $2000, a inwestor kupujący ITM straciłby $800.

Gdyby cena po roku spadła do 80 dolarów, inwestor w pierwszym przypadku straciłby $3700, w drugim $1700, a w trzecim $3500. W tym przypadku inwestor akcyjny radziłby sobie najgorzej. Po kolejnym roku, a wiec w momencie wygaśnięcia opcji, inwestor akcyjny straciłby $3700, inwestor kupujący ATM straciłby $2000, a inwestor kupujący opcje ITM straciłby $4500.

Gdyby jednak po roku cena wzrosła do $150, inwestor w pierwszym przypadku zarobiłby $3700, w drugim $1500 a w trzecim $2700. Po dwóch latach w pierwszym przypadku byłoby to dalej $3700, w drugim $1000, a w trzecim $2500.  Wartością bezwzględną inwestor akcyjny radzi sobie najlepiej, ale czy rzeczywiście tak jest? Spójrzmy na procentowy zysk w stosunku do zainwestowanego kapitału:

po 1 roku

3700/11700*100 = 32%
1500/2000*100 = 75%*2700/6000*100 = 45%*

po 2 roku

3700/11700*100 = 32%
1000/2000*100 = 50%*
2500/6000*100 = 42%*

(*wyniki opcyjne są szacowane na podstawie obecnych wartości premium na opcje wygasające w styczniu 2018 oraz 2019)

Zysk jest najwyższy w ujęciu procentowym w przypadku inwestora kupującego opcje LEAPS ATM (At The Money). Taki inwestor inwestując tę samą kwotę co inwestor akcyjny mógłby już po roku zarobić $8875! Procentowy wynik się nieco pogorszył w kolejnym roku, ponieważ opcja utraciła wartość czasu, a cena akcji nie wzrosła.

Inne zalety opcji LEAPS

LEAPS są przydatne również w niektórych strategiach opcyjnych, takich jak spread diagonalny, kiedy to kupujemy opcję głęboko ITM o odległej dacie wygaśnięcia, by sprzedawać krócej żyjące opcje inkasując regularny zysk.

LEAPS są droższe niż opcje o krótszym terminie wygaśnięcia (rozpatrując wartość absolutną), lecz koszt posiadania takiej opcji przez 1 dzień jest tańszy niż opcji krótszej, ponieważ utrata wartości w czasie w LEAPS następuje znacznie wolniej w początkowym okresie, przyspieszając dopiero w ostatnich 12 miesiącach (im bliżej daty wygaśnięcia tym utrata wartości w czasie jest wyższa). Relatywnie posiadanie LEAPS jest zatem tańsze.

Podsumowanie

Jeśli potraficie dobrze analizować spółki i przewidywać długoterminowe trendy, LEAPS daje potężne możliwości, obniżając koszty inwestycji, a tym samym zwiększając potencjalne zyski. Co więcej, można je kupić i zapomnieć na dwa lata ;). Świetnym przykładem idealnego zastosowania LEAPS byłby zakup opcji na akcje wspominanego Facebooka, który wzrósł na wartości pomiędzy 2013 a 2016 o około 400%. Kupując wówczas za 1000 dolarów 3 letni LEAPS o cenie wykonania $40, inwestor zarobiłby do dnia dzisiejszego 800%. W świecie nowych technologii takich Facebooków jest na pewno więcej!

Po więcej na temat opcji zapraszamy od warsztatu inwestora.