Pierwsze obligacje w Polsce pojawiły się na rynku w XVIII i XIX wieku. Za pierwszą polską obligację uważa się pożyczkę, której 15 lutego 1782 roku udzielił królowi Stanisławowi Augustowi bankier Quiryn Willem van Hoorn z Amsterdamu w wysokości 1 miliona guldenów. Pierwsza polska obligacja przyznana została na 5 lat, a jej oprocentowanie wynosiło pięć procent.

Dynamiczny rozwój rynku obligacji obserwowany jest dopiero po odzyskaniu niepodległości przez Polskę. W latach 1918 – 1939 wyemitowano wiele obligacji skarbowych, komunalnych i bankowych. Na emisję obligacji zdecydowały się wówczas największe polskie miasta. W latach międzywojennych obligacje były oferowane głównie przez banki, w tym Bank Gospodarstwa Krajowego. II wojna światowa i lata powojenne przerwały rozwój rynku obligacji. Ponowne odrodzenie obligacji dokonało się wraz z przemianami po 1989 roku.

Obligacje są dziś popularnym sposobem pozyskiwania środków finansowych przez Skarb Państwa i administrację publiczną. Są także coraz bardziej popularnym narzędziem finansowym dla przedsiębiorców. Dla segmentu obligacji korporacyjnych ważnym krokiem było uruchomienie 30 września 2009 roku przez Giełdę Papierów Wartościowych nowego rynku Catalyst, który specjalizuje się w obrocie instrumentami dłużnymi. Dla przedsiębiorstw emisja obligacji jest źródłem kapitału i istotnym czynnikiem umożliwiającym finansowanie inwestycji oraz dynamizującym rozwój spółki. Dlatego coraz więcej firm w Polsce decyduje się na skorzystanie z tego sposobu finansowania działalności. Wg raportu Catalyst za rok 2015 liczba obligacji notowanych na rynku Catalyst w okresie 2010-2015 wzrosła o 288,3 procent, a wartość wszystkich instrumentów dłużnych notowanych na rynku Catalyst na koniec 2015 roku kształtowała się na poziomie 613,1 mld zł, co stanowi wzrost o 12,6 procent w stosunku do wartości z końca 2014 roku.

Po więcej informacji na temat obligacji i inwestowania zachęcamy do przeczytania poniższych artykułów:

W co inwestować – obligacje

W co inwestować – ocena ryzyka inwestycji w obligacje

 

1 KOMENTARZ

  1. Cześć, bardzo fajny artykuł! Rzeczowo i konkretnie napisany, takie coś własnie lubie czytać 🙂

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.