W turbulentnych czasach warto mieć w rękawie strategie chroniące przed zawirowaniami na rynkach finansowych. Ostatnio opisywaliśmy strategię protective put, która chroni przed stratą, lecz jak każde ubezpieczenie, trochę kosztuje. Dziś zajmiemy się strategią kołnierza (protective collar), która jest połączeniem strategii covered call i protective put.

Jak działa strategia kołnierza?

Strategia kołnierza działa bardzo podobnie do strategii protective put, czyli chroni przed spadkiem ceny akcji poniżej ceny wykonania opcji sprzedaży. Różnica polega na dodaniu krótkiej opcji call (sprzedaży opcji call), która z jednej strony ogranicza maksymalny zysk, lecz z drugiej pokrywa część lub całość kosztów opcji put. Inwestor wybiera ceny wykonania opcji call i put w zależności od zakresu ochrony jakiej oczekuje. Częstym przypadkiem jest równomierne rozłożenie cen wykonania poniżej i powyżej obecnej ceny akcji, co sprawia, że inwestor dopuszcza zarówno pewną stratę jak i pewien zysk.

Przykład

Załóżmy, że inwestor posiada 100 akcji firmy Facebook Inc. i obawia się, że po bardzo udanym początku roku najbliższy miesiąc może skutkować pewnymi spadkami. Przyjmijmy, że akcje Facebooka wyceniane są na 140 dolarów. W celu ochrony, inwestor stosuje strategię kołnierza, kupując opcję put o cenie wykonania 139 dolarów za $2.5 (całość 100*2.5=250) i jednocześnie sprzedaje opcję call o cenie wykonania 142 dolary, również za $2.5 (opcja na 100 akcji kosztuje wówczas również 250 dolarów).

Jak widać po cenach, rynek pozwala kupić opcję call o cenie wykonania wyższej o 2 dolary niż obecna cena akcji za cenę ochrony poniżej 139 dolarów.

Otwierając taką pozycję inwestor będzie mógł sprzedać swoje akcje po cenie 139 dolarów aż do momentu wygaśnięcia opcji put, czyli wystawia się na maksymalną stratę 100 dolarów. Nawet gdy cena spadnie do $100 lub jeszcze niżej. Sprzedanie opcji call powoduje, ze gdy cena wzrośnie powyżej 142 dolarów, inwestor będzie zobligowany do sprzedania swoich akcji po właśnie takiej cenie, więc potencjał wzrostu wynosi jedynie 2 dolary, zanim dalsze zyski zostaną zablokowane przez sprzedaną opcję call.

Ceny wykonania mogą być oczywiście różne i są zależne od oceny sytuacji inwestora.

Podsumowanie

Strategia kołnierza (protective collar) jest przydatna, gdy inwestor ma umiarkowanie pozytywne oczekiwania co do przyszłych wyników akcji posiadanej spółki, lecz obawia się spadków w krótkim terminie. W przypadku akcji o dużym potencjale wzrostu warto rozważyć jedynie protective put, która nie ogranicza teoretycznych zysków. Strategia kołnierza jest jednak dużo tańsza, a cenę wykonania sprzedawanej opcji call zawsze można przesunąć znacząco w górę. Większy potencjalny zysk idzie jednak w parze z niższym zainkasowanym premium.

Po więcej materiałów związanych z opcjami zapraszamy do działu opcje w warsztacie inwestora.