W poprzednim tygodniu zasygnalizowaliśmy istnienie wielu strategii opcyjnych, które obiecaliśmy wyjaśnić w kolejnych wpisach. Dziś przyszedł czas na omówienie strategii Covered Call.

Na czym koncepcja Covered Call

Covered Call jest strategią opcyjną polegającą na jednoczesnym posiadaniu długiej pozycji w instrumencie bazowym (np. akcjach) i wystawieniu opcji call na ten sam instrument. Celem takiego zagrania jest otrzymanie dodatkowego przychodu pochodzącego z premium otrzymanego ze sprzedania opcji. W przypadku, gdy sprzedana opcja zostanie wykonana, inwestor straci posiadane akcje, które stanowią pokrycie dla opcji (stąd nazwa Covered Call). Strategię tę można wykorzystać, gdy posiadamy akcje spółki znajdującej się w trendzie bocznym i nie spodziewamy się aprecjacji ceny.

Przykład

Inwestor posiada 100 akcji firmy ABC kosztującej 100zł za akcję. Przewidywania co do nadchodzących tygodni są neutralne, zatem aprecjacja ceny nie jest spodziewana. Inwestor chcąc wygenerować profit sprzedaje opcję call wygasającą po 4 tygodniach ze strike price równą 101zł, za co otrzymuje premium w wysokości 2zł. Jak wiadomo, 1 opcja zazwyczaj „zawiera” 100 akcji, zatem uzyskane premium to 200zł.

Możliwe są 3 główne scenariusze:

  • Cena akcji pozostaje w okolicach 100zł w momencie wygaśnięcia opcji, zatem kupującemu nie opłaca się jej wykonać i wygasa ona bezwartościowa. Inwestor może zachować 200zł premium, a więc jego zysk wynosi 2% miesięcznie
  • Cena akcji rośnie ponad strike price i wynosi 104zł. Wówczas inwestor może sprzedać opcję ze stratą lub stracić akcje na które napisał opcję. W każdej z tych sytuacji wygenerowany zostanie zysk wynoszący 4zł (z uwagi na aprecjację posiadanych akcji) minus strata na opcji (3zł pochodzące z różnicy strike price i obecnej ceny akcji) plus zainkasowane premium (2zł). W tym przypadku byłoby to (4-3+2)*100 = 300zł. W przypadku wykonania opcji byłoby to 1zł z uwagi na aprecjację ceny + 2zł z uwagi na zainkasowane premium, zatem łącznie także 300zł. Należy zauważyć, że w tym scenariuszu wystawienie opcji ogranicza potencjalny zysk, który wyniósłby 400zł pochodzące ze wzrostu ceny.
  • Cena akcji spada poniżej ceny obowiązującej w momencie zawarcia transakcji, zatem zostaje wygenerowana strata z uwagi na posiadane akcje minus zainkasowane premium. Jeśli cena akcji spadła do 95zł, wówczas strata wynosiłaby 5zł z tytułu akcji pomniejszona o 2zł pochodzące ze sprzedaży opcji, która również i w tej sytuacji wygasłaby bezwartościowa, a inwestor mógłby zatrzymać premium. Ten scenariusz mimo wszystko pokazuje stratę w wysokości 300zł.

Plusy i minusy strategii Covered Call

+ dodatkowy dochód ze sprzedaży premium
+ minimalizacja strat w przypadku niewielkiego spadku ceny akcji (zależne od zainkasowanego premium)
+ możliwość powtarzania operacji z tygodnia na tydzień czy z miesiąca na miesiąc, dające potencjalnie pokaźny zysk w przypadku niezmiennych cen akcji

– potencjalna utrata posiadanych akcji
– ograniczony potencjał zysku

Podsumowanie

Covered Call to ciekawa strategia mogąca w idealnych warunkach znacznie podnieść stopę zwrotu (można ją wykonywać co tydzień lub co miesiąc). Niestety nie chroni przed znacznym spadkiem ceny, a do tego ogranicza potencjalny zysk. Odpowiednio wykonana może być jednak przydatnym narzędziem w rękach inwestora.