Jak zapewne wiadomo czytelnikom, rynki finansowe dają możliwości dokonywania transakcji nie tylko wykorzystując akcje spółek notowanych na giełdzie, lecz również instrumentów pochodnych takich jak opcje czy kontrakty terminowe. Każda transakcji jest skrzętnie notowana (przez systemy komputerowe), a z danych historycznych można wyczytać trendy, obecnie funkcjonujące jako wskaźniki techniczne. Takim wskaźnikiem jest put to call ratio, czyli stosunek ilości nabywanych opcji put do opcji call. Wskaźnik ten jest uważany za miernik sentymentu uczestników rynku.

Put/call ratio może być liczone w odniesieniu do dowolnego okresu, lecz zazwyczaj jest to jeden dzień. Średni stosunek opcji sprzedaży do opcji kupna wynosi mniej niż jeden, gdyż rynki giełdy z reguły rosną, a zatem inwestorzy kupują więcej instrumentów, które przynoszą zysk gdy ceny instrumentów bazowych rosną. Put/call ratio w okolicach 0.7 nie jest więc niczym nadzwyczajnym. Gdy wskaźnik kieruje się w stronę 1.0 inwestorzy nabywają więcej opcji sprzedaży (rośnie obawa przed spadkami), natomiast gdy wskaźnik spada w kierunku 0.5, sentyment inwestorów jest pozytywny.

Put/call ratio jest również używany jako wskaźnik zwiastujący zmianę trendu. Taka sytuacja ma miejsce, gdy stosunek opcji sprzedaży to opcji kupna jest bardzo niski, lub bardzo wysoki. Wówczas pojawia się przekonanie, że sentyment jest zbyt byczy lub zbyt niedźwiedzi i można oczekiwać zmiany kierunku.

Warto zauważyć, że wskaźnik może być policzony na podstawie opcji na różne instrumenty (akcje, ETFy, indeksy). Inwestorzy często zabezpieczają ryzyko związane z akcjami kupując opcje put na indeks, a co za tym idzie put to call ratio na indeksy może być wyższe niż w przypadku wskaźnika opartego o akcje. Inną możliwością hedgingu jest nabywanie opcji call na derywaty VIX, zatem i tam put to call ratio będzie inne. Używając tego wskaźnika trzeba zatem wziąć pod uwagę historyczne wartości, średnie i trendy wyliczone na podstawie analizowanych instrumentów i dopiero wtedy odnosić do nich bieżące rezultaty.

Miejscem, w którym możemy znaleźć szeroką gamę statystyk związanych z opcjami jest strona CBOE, gdzie również zawarte są informacje na temat volume i open interest.

Po więcej informacji na temat opcji zapraszamy do warsztatu inwestora.

1 KOMENTARZ

  1. Mam takie pytanie Tłusty Kocie 😉 Gdzie mogę znaleźć wartości put/call ratio dla GPW? Wszyscy piszą o tym wskaźniku/stosunku i jak go w praktyce wykorzystać, ale nigdzie go nie można znaleźć. Jedynie dostępne są na rynek amerykański z tego co widziałem na przytoczonej przez Ciebie stronie: CBOE.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.