Dzisiejszy dzień upłynął pod znakiem ECB i wystąpienia prezesa na temat polityki monetarnej.

W pierwszej kolejności pojawiło się następujące oświadczenie:

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Prezesów EBC postanowiła, że z dniem 9 grudnia 2015 r. stopa procentowa depozytu w banku centralnym na koniec dnia zostanie obniżona o 10 punktów bazowych, do poziomu -0,30%.

Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących i stopa kredytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio 0,05% i 0,30%.

Na konferencji prasowej, która rozpocznie się dziś o godz. 14.30 CET, prezes EBC przedstawi dalsze środki polityki pieniężnej.

Dane nie zaskoczyły rynków, gdyż były zgodne z przewidywaniami. Wszystko przebiegało spokojnie (rynki rosły, niemiecki DAX ponad 1%), aż do momentu wystąpienia prezesa. Wtedy świat finansów usłyszał, że skup aktywów będzie mniejszy niż się spodziewano, a to wyzwoliło bardzo duże emocje. Co się stało ze wspomnianym DAXem można zobaczyć poniżej:

Spadek wartości indeksu DAX o 3.58% w 15 minut
Spadek wartości indeksu DAX o 3.58% w 15 minut

(Źródło: Google Finance)

Indeks zanurkował o 3.24% w 15 minut! Niektóre spółki straciły w tym czasie jeszcze więcej. Np. BMW osunął się o ponad 4%. Dzisiejsza sytuacja jest bardzo ciekawą lekcją. Analiza techniczna, czy nawet fundamentalna krótkoterminowo nie jest w stanie nic poradzić na mniej lub bardziej losowe zdarzenia. W przypadku polityki, pewne rzeczy może i da się przewidzieć, lecz przed kluczowymi zdarzeniami, takimi jak dzisiejsze wystąpienie Mario Draghiego, warto się zabezpieczyć, zachowując ostrożność.

DAX nie jest jedynym rynkiem, który zanotował dołek. Na praktycznie wszystkie europejskie rynki zawitał kolor czerwony. Spadki nie ominęły USA, gdzie S&P i Dow Jones straciły niemal po 1.5%.

Bardzo istotnym następstwem dzisiejszych wydarzeń jest mocne odreagowanie euro w stosunku do dolara. Para walutowa EUR/USD zmieniła trend o 180 stopni, notując zmianę z około 1.054 do 1.095.

Wykres pokazujący umocnienie euro po decyzji ECB
Wykres pokazujący umocnienie euro po decyzji ECB

Jak się okazało, dziś „Mikołaj Draghi” przyniósł rózgę.

Piątek zapowiada się niezwykle interesująco!