W pierwszej części naszego poradnika zaprezentowaliśmy czym jest konto maklerskie i jak je założyć. W drugiej części przedstawimy podstawowe koszty korzystania z konta maklerskiego. Przeanalizujemy opłaty i prowizje wybranych rachunków inwestycyjnych i pokażemy wybrane wartości w przystępnej formie tabelarycznej. W tej części poradnika skupimy się wyłącznie na obowiązkowych opłatach, które musi ponieść każdy posiadacz rachunku inwestycyjnego.

Konto maklerskie – co i za ile?

Bez wątpienia jednym z najważniejszych czynników przy wyborze konta maklerskiego jest sprawdzenie jakie instrumenty finansowe z jaką prowizją można kupować i sprzedawać za jego pośrednictwem oraz jaki jest koszt otwarcia rachunku inwestycyjnego i jego utrzymania.

Opłata za otwarcie rachunku

W niemal wszystkich biurach maklerskich w Polsce otwarcie konta jest oferowane za darmo. Przy czym niektóre z biur wymagają minimalnej pierwszej wpłaty na rachunek inwestycyjny np. w przypadku DM BOŚ jest to 1000 zł, a w przypadku Admiral Markets 1000 zł oraz (dla innych walut) 200 EUR, 200 USD, 200 GBP lub 200 CHF.

Opłata za prowadzenie rachunku

Opłaty za prowadzenie rachunku są pobierane w trybie miesięcznym, kwartalnym lub rocznym. W niektórych biurach maklerskich w Polsce (np. Alior Bank, mBank, Deutsche Bank, Raiffeisen Brokers) opłata ta wynosi 0 zł. Inne placówki pobierają abonament w wysokości od 50 do 120 zł rocznie. Przykładowo, 60 zł rocznie wynosi opłata abonamentowa w CDM Peako, 55-60 zł w DM PKO BP (z wyjątkiem posiadaczy kont Platinium), 50 zł rocznie (DM BPH), 15 zł kwartalnie (czyli 60 zł rocznie, DM BGŻ BNP Paribas), 13 zł kwartalnie (czyli 52 zł rocznie, DM Millenium), 7,95 zł miesięcznie (czyli 95,40 zł rocznie, DM BDM, z wyjątkiem rachunków IKE, IKZE, OBLIGACJE, ŻAK). DI Xelion proponuje bezpłatne prowadzenie rachunku, ale tylko w pierwszym roku prowadzania konta, w kolejnych latach opłata ta wynosi 30 zł. W domu maklerskim BZ WBK prowadzenie rachunku jest bezpłatne w przypadku wykonania co najmniej jednej transakcji miesięcznie. W przeciwnym wypadku 6-10 zł miesięcznie (72-120 zł  rocznie).

Prowizje od transakcji

Większość kont maklerskich oferuje możliwość nabywania i zbywania takich instrumentów finansowych jak: akcje, obligacje i kontrakty terminowe. Dlatego w tej części poradnika skupimy się przede wszystkim na przedstawieniu prowizji za te trzy główne rodzaje instrumentów finansowych oferowane na polskim rynku. Najniższe prowizje naliczane są w przypadku transakcji zlecanych przez Internet i te prezentujemy w poniższej tabeli. Wyższe stawki dom maklerski pobiera za zlecenia składane osobiście lub przez telefon.

Tabela poniżej przedstawia zestawienie prowizji dla wybranych kont maklerskich.

Wysokość prowizji za wybrane transakcje w domach maklerskich
Tabela 1. Wysokość prowizji za wybrane transakcje w domach maklerskich

Opłata za przechowywanie instrumentów finansowych

Kolejną opłatą, którą inwestor musi wkalkulować w koszty inwestowania za pośrednictwem konta maklerskiego jest płatność za przechowywanie instrumentów finansowych. Większość biur maklerskich pobiera opłaty za przechowywanie instrumentów finansowych w trybie miesięcznym lub kwartalnym, najczęściej jeśli wartość portfela inwestora przekroczy 500 000 lub 1 000 000 zł.

Zestawienie prowizji dla wybranych kont maklerskich poniżej.

Wysokość opłat za przechowywanie instrumentów finansowych w wybranych domach maklerskich
Tabela 2. Wysokość opłat za przechowywanie instrumentów finansowych w wybranych domach maklerskich

Prowizja za przelew do innego banku

Pieniądze zarobione na obrocie instrumentami finansowymi trzeba przelać na swój rachunek bieżący lub oszczędnościowy. Jeśli konto inwestycyjne i rachunek pieniężny są założone w tym samym banku, zlecenia przelewu są z reguły realizowane za darmo. Dodatkową korzyścią integracji obu rachunków jest także wygoda stosowania i możliwość korzystania z jednego panelu administracyjnego do zarządzania swoimi inwestycjami i oszczędnościami. Na dzisiejszym konkurencyjnym rynku kont maklerskich wiele polskich biur maklerskich oferuje przelewy do innych banków także za 0 zł, chociaż zdarza się, że opłaty za przelew do innego banku są pobierane i opłata ta wynosi np. 7 zł (w DM BPH), 5 zł (DM BGŻ BNP Paribas), 2-5 zł (DM Alior Bank, ale wyłącznie za przelew zlecony telefonicznie lub osobiście, internetowe przelewy są darmowe), 3 zł (DM PKO BP), 2 zł (DM Millenium), 1,95 zł (DM BDM z wyjątkiem rachunków IKE, IKZE, OBLIGACJE, ŻAK), 1 zł (Pekao CDM), 0,50 zł (DM BZ WBK).

Preferencyjne warunki współpracy dla dużych i aktywnych inwestorów

Powyższe analizy dotyczą standardowych kont maklerskich dla osób fizycznych. Warto jednak pamiętać, że domy maklerskie oferują preferencyjne warunki dla tzw. aktywnych inwestorów, czyli takich, którzy są w stanie zainwestować większą ilość kapitału np. obrót powyżej 150 tys. miesięcznie. Każdy z domów maklerskich ma w swojej ofercie dedykowane konta maklerskie dla dużych inwestorów. Są to rachunki, które oferują niższe prowizje i bogatszy pakiet funkcjonalności, adekwatnie do wyższej wartości portfela inwestycyjnego. Na preferencyjne warunki współpracy mogą też liczyć początkujący inwestorzy np. studenci, dla których domy maklerskie przygotowują specjalne konta m.in. pakiet Student w DM Millenium, ŻAK w DM BDM, czy oferta specjalna w Raiffeisen Brokers.

Koszty dodatkowe

Biura maklerskie pobierają także opłaty za dodatkowe działania w zakresie wydawania zaświadczeń, duplikatów, zestawień, historii rachunku, ustanawiania blokad z tytułu zajęcia wierzytelności, nieterminowe spłacanie zobowiązań, zamrożenie rachunku, czy transfer papierów wartościowych do innego domu maklerskiego. Opłaty te są różne w zależności od domu maklerskiego i wynoszą średnio od kilkunastu, kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Dokumenty takie są potrzebne inwestorom stosunkowo rzadko, ale o dodatkowych kosztach trzeba pamiętać i sprawdzić wysokość opłat w regulaminach domu maklerskiego, z którym podpisujemy umowę.

Podsumowanie

Podstawowe koszty utrzymania konta maklerskiego takie, jak prowizje i opłaty są oczywiście bardzo istotne przy analizie rachunku inwestycyjnego, ponieważ są to koszty obowiązkowe, które musi ponieść każdy inwestor korzystający z konta maklerskiego. Oprócz kosztów warto także zwrócić uwagę na dostęp do dodatkowych możliwości (i wysokości opłat za ponadstandardowe funkcjonalności konta), gdyż czasami lepiej zapłacić nieco więcej, by móc cieszyć się szeroką gamą możliwości inwestycyjnych. Dodatkowe warunki oferowane inwestorom w ramach rachunku maklerskiego, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę przedstawimy w następnym artykule naszego cyklu. Wszystkie dostępne części można znaleźć w warsztacie inwestora.

Uwagi:

Wysokość podstawowych opłat i prowizji przedstawiono na podstawie standardowych rachunków maklerskich dostępnych w domach maklerskich:

 1. Admiral Markets
 2. Alior Bank
 3. BGŻ BNP Paribas
 4. BOŚ Bank
 5. BZ WBK
 6. Deutsche Bank
 7. DI Xelion
 8. DM BDM
 9. DM BPH
 10. DM Millenium
 11. DM PKO BP
 12. ING Bank
 13. mBank
 14. PEKAO CDM
 15. Raiffeisen Brokers.

* Dokładamy wszelkich starań, aby prezentowane dane były aktualne (wrzesień 2016 rok) i poprawne, lecz w celu otrzymania obowiązujących wartości należy skontaktować się z odpowiednim podmiotem oferującym daną usługę.