Zapowiedzi słabych wyników kwartalnych niestety stały się faktem. Jak do tej pory około 86% firm składających się na S&P500 przedstawiło rezultaty za Q2-2016, ogłaszając spadek zysków średnio o -3.5%. Wprawdzie wyniki poprawiły się w ciągu tygodnia z -3.9% , lecz wciąż z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że będzie to piąty z rzędu, negatywny kwartał w ujęciu rok do roku, co jest najgorszą passą od czasu ostatniego kryzysu.

Jak widać na wykresie poniżej, najgorszym sektorem, co nie jest niespodzianką, okazała się energetyka, która zanotowała  spadek zysków o katastrofalne -82%. Na drugim biegunie są dobra luksusowe, notujące wzrost o 10.7%.

Zmiana zysków przedsiębiorstw za drugi kwartał r/r w porównaniu z oczekiwaniami na koniec czerwca
Zmiana zysków przedsiębiorstw za drugi kwartał r/r w porównaniu z oczekiwaniami na koniec czerwca

Co ciekawe, rynek obecnie nie nagradza zbyt hojnie firm, które osiągnęły wyniki lepsze od spodziewanych. Średnie wzrost ceny akcji w okolicach ogłoszenia kwartalnych wyników (+-2 dni) to zaledwie 1.0%, wobec pięcioletniej średniej wynoszącej 1.2%. Wymiar kary jest za to wyższy, gdyż spółki notują średnio spadek ceny o -2.5% (5-letnia średnia to -2.2%) w przypadku nie spełnienia oczekiwań analityków.

Jak co kwartał, sezon raportowy ma swoich bohaterów, oraz tych, którzy woleliby nie znaleźć się na pierwszych stronach gazet w takim kontekście. Poniższe wykresy przedstawiają najlepszą i najgorszą dziesiątkę w ujęciu zysku na akcję (EPS).

10 firm, które zaskoczyły pozytywnymi wynikami EPS w drugim kwartale
10 firm, które zaskoczyły pozytywnymi wynikami EPS w drugim kwartale
10 firm, które zaskoczyły negatywnymi wynikami EPS w drugim kwartale
10 firm, które zaskoczyły negatywnymi wynikami EPS w drugim kwartale

Pozytywy? Cóż… wyniki drugiego kwartału są lepsze niż pierwszego, w którym to firmy odnotowały spadek zysków rok do roku o -6.7%. Oczekiwania na trzeci kwartał są również lepsze niż obecne rezultaty i kształtują się na poziomie -1.7%. Rok według analityków powinien się zamknąć wzrostem zysków o 5.7%. Z optymizmem należy jednak jeszcze poczekać. 31 grudnia 2015 oczekiwania wobec 2016 roku były na poziomie 5.9%, lecz kolejne miesiące znacznie zrewidowały te założenia. W marcu było to już tylko 1.3%, a obecnie wynoszą -0.3%. Kolejne zmiany oczekiwań analityków są zobrazowane na wykresie poniżej.

Rewizja oczekiwań wobec zysków rok do roku
Rewizja oczekiwań wobec zysków rok do roku

Jeśli po 2015, również 2016 zakończy się na minusie, będzie to pierwsza taka sytuacja od 2009 roku.

Zmiana zysków S&P500 dla roku kalendarzowego (od 2008 do chwili obecnej)
Zmiana zysków S&P500 dla roku kalendarzowego (od 2008 do chwili obecnej)

Biorąc pod uwagę kolejne już wyniki kwartalne raportujące spadające zyski, trudno jest podzielać huraoptymistyczną opinię szerokiego runku, windującą ceny na nowe szczyty.

Wykres ceny w relacji do zysków na akcję (TTM)
Wykres ceny w relacji do zysków na akcję (TTM)

Do tego dochodzi jak na razie marny wzrost gospodarczy, ostatnio zrewidowany do 1.2%, wobec spodziewanych 2.5% dla drugiego kwartału.

Chciałoby się powiedzieć: „Czas na korektę”, lecz fundamenty mające zazwyczaj znaczenie niekoniecznie odnajdują się w rzeczywistości nieodłącznie związanej z aktywnością banków centralnych. Grając na giełdzie zalecamy zatem ostrożność, szczególnie w zajmowaniu długich pozycji. Nie zaszkodzi również przypomnieć sobie, jak grać na spadki.

(źródło danych i wykresy: factset.com)