Rynek ropy wykazuje ostatnio ponadprzeciętną zmienność cenową, przekraczającą nawet do 10% dziennie. Niesie to ze sobą olbrzymie ryzyko, ale i też może dać ponadprzeciętnie zarobić.

W poprzednich publikacjach na temat inwestowania w ropę naftową:

Jak inwestować w ropę naftową – wprowadzenie

Jak inwestować w ropę naftową – część 1

dowiedzieliśmy się jakie są rodzaje surowca, gdzie są notowane i jak ich właściwości wpływają na cenę i łatwość obróbki (wprowadzenie), oraz jak inwestować w ropę pośrednio, przez zakup spółek wydobywczych (part 1).

Dziś zajmiemy się inwestowaniem poprzez kontrakty „futures”.

Kontrakt futures jest to umowa, na mocy której strony zgadzają się na zakup i sprzedaż danego aktywa za wcześniej ustaloną cenę (tzw. forward price), w ściśle określonym momencie w przyszłości (delivery lub settlement date). Transakcja (dostawa i zapłata) odbywa się w ustalonym dniu.

Kontrakty futures są instrumentami pochodnymi (derywatami), gdyż ich wartość jest uzależniona od aktywa bazowego.

Początkowo, producenci czy to surowców, czy też gotowych wyrobów zawierali kontrakty futures aby zmniejszyć ryzyko zmiany cen, a co za tym idzie zapewnić sobie odpowiedni poziom przychodów. Obecnie na rynku jest wielu spekulantów, którzy nie są zainteresowani fizycznym rozliczeniem, lecz tylko i wyłącznie profitem wynikającym ze zmiany ceny.

Najbardziej popularne są kontrakty na ropę WTI i Brent, które są głównie notowane na NYMEX (New York Mercantile Exchange), ICE (Intercontinental Exchange) oraz TOCOM (Tokyo Commodity Exchange). WTI Futures są najbardziej popularnym aktywem z grupy energy, przez co cechują się wysoką płynnością. Można je znaleźć pod symbolem CL, który reprezentuje 1000 baryłek ropy, dostarczanej w Cushing, w Oklahomie. Brent futures na ICE również reprezentują 1000 baryłek, za to w Tokio kontrakt opiewa na 50 kilolitrów (około 300 baryłek).

Kontrakty na NYMEX przewidziane są na 9 lat do przodu wg schematu:

– kolejne miesiące dla bieżącego roku i kolejnych pięciu lat,

– czerwcowe i grudniowe kontrakty na następne lata.

Na ICE wygląda to nieco inaczej, mianowicie kontrakty są udostępnione na:

– 72 kolejne miesiące

– czerwiec i grudzień dla kolejnych trzech lat.

Każdy kontrakt zawiera informacje dotyczące produktu, ceny, ostatniego dnia handlu i daty dostawy. Aby zawrzeć interesujący nas kontrakt należy wybrać go z listy dostępnych produktów i posiadać na koncie odpowiednią ilość gotówki. Jako, że dla wielu drobnych inwestorów kwoty rzędu 30-40 tys. dolarów (przy obecnych cenach) są niedostępne, na zawarcie kontraktu wystarczy jedynie niewielka część tej kwoty.

Dla przykładu, aby nabyć kontrakt na WTI z datą realizacji na marzec 2016, należy mieć kwotę równą 4400 USD, co zabezpieczy nam kontrakt warty prawie 30890 USD.

Przykład inwestowania w ropę na podstawie kontraktów futures
Przykład inwestowania w ropę na podstawie kontraktów futures

Warto jednak pamiętać, że w przypadku zmiany ceny w przeciwną stronę niż przez nas przewidziana, kwota dostępna na naszym koncie musi przekraczać tzw. maintanance margin. W przeciwnym razie będziemy zmuszeni do zamknięcia pozycji ze stratą. Kontrakty futures wykorzystują dźwignię, więc straty mogą być bardzo bolesne!