Kupując lub sprzedając opcje należy brać pod uwagę kilka czynników. Przede wszystkim należy dokładnie przeanalizować instrument bazowy, lecz już następnym krokiem jest zbadanie, jakie wartości mają trzy główne wskaźniki opisujące opcje, mianowicie delta, gamma i theta. Dają one wgląd na ryzyko rynkowe, na które wystawiony jest inwestor.

Opisując utratę wartości w czasie przeanalizowaliśmy miarę oznaczaną jako theta. Tym razem zajmiemy się deltą.

Powróćmy jednak na chwilę to standardowego inwestowania na giełdzie. Kupując 100 akcji danej firmy, nasze ryzyko jest znane. Za każdy wzrost ceny o 1zł, zysk będzie wynosił 100zł, i odwrotnie, gdy cena spadnie o 1zł – stracimy 100zł. W przypadku opcji jest to trochę bardziej skomplikowane, a sytuację tę opisuje delta.

Delta jest miarą opisująca zmianę wartości opcji zaistniałą w momencie zmiany ceny instrumentu bazowego o 1zł. Zatem jeśli opcja posiada deltę równą 60, cena opcji wzrośnie o 0.60zł za każdy wzrost ceny akcji o 1zł. Jest to więc równoznaczne z posiadaniem 60 akcji danej firmy.

Istotną cechą delty jest to, że jej wartość zmienia się w czasie, również w sytuacji, gdy cena akcji pozostanie na tym samym poziomie. Np. opcje ITM (In The Money) na miesiąc przed wygaśnięciem mogą mieć deltę równą 65, która będzie dążyła do 100 wraz ze zbliżaniem się do daty wygaśnięcia.

Delta jest bardzo ważnym wskaźnikiem, przydatnym szczególnie w strategiach opcyjnych. Kupując i sprzedając różne opcje jednocześnie, inwestor chce wiedzieć, jak będzie się zmieniała wartość całej pozycji przy zmianie ceny instrumentu bazowego. Wartość ta jest oznaczana jako net delta (delta netto dla całej pozycji) i jest świetnie opisuje ekspozycję na ryzyko. Profesjonalni inwestorzy nieustannie obliczają wartość delty, aby posiadając miliony w opcjach nie wystawić się na zbyt duże niebezpieczeństwo.

Aby obliczyć wartość netto delty, należy pomnożyć wartość delta długich pozycji przez ich liczbę i odjąć wartość delta pozycji krótkich również pomnożoną przez ich liczbę. Przykład obliczeń przedstawia tabela poniżej.

Przykład obliczania wartości Net Delta
Przykład obliczania wartości Net Delta

Wartości delta należy dobierać w zależności od obranej strategii. Gdy inwestor spodziewa się, że cena akcji będzie rosła, należy stworzyć pozycję z pozytywną wartością netto, a w przypadku grania na spadki net delta powinna być negatywna. Są również techniki bazujące przede wszystkim na utracie wartości w czasie, a wtedy idealnie jest mieć sytuację delta-neutralną, bo wtedy zarobek jest możliwy niezależnie od tego, czy cena akcji wzrośnie czy spadnie.