Jak do tej pory pokazaliśmy jak grać na giełdzie kupując opcje (put lub call) oraz wyjaśniliśmy kilka istotnych właściwości, którymi charakteryzują się opisywane instrumenty finansowe. Jesteśmy zatem gotowi do nauczenia się na czym polega sprzedawanie opcji, które opiszemy na przykładzie opcji na akcje.

Wystawienie (sprzedanie) opcji call jest to zobligowanie się do sprzedaży akcji danej firmy, po ustalonej cenie, w momencie, gdy nabywca opcji zdecyduje się ją wykonać. W przypadku opcji put, jesteśmy zobligowani zakupić określone akcje.

O opcjach mówi się, że są stworzone, by je sprzedawać. Jak wiemy, na cenę opcji wpływ ma głównie:

  • odległość strike price od ceny akcji (wartość wewnętrzna)
  • czas pozostały do wygaśnięcia opcji (wartość zewnętrzna)
  • oraz oczekiwana zmienność

Kupując opcję inwestor oczekuje, że kurs akcji przesunie się w spodziewanym kierunku przed datą wygaśnięcia. Często się jednak zdarza, że ruch nie jest wystarczający do wygenerowania zysków.

Dla przykładu kupując opcję call (strike price 20zł premium 1zł) na akcje firmy ABC notowanej obecnie po 18zł, inwestor oczekuje de facto, że akcje przekroczą 21zł przed utratą ważności opcji. Gdy akcje wyniosą 19zł, 20zł lub nawet 20.99zł inwestor poniesie mniejszą lub większą stratę, gdyż nawet w najlepszej sytuacji będzie musiał zapłacić 20zł za akcję, do której prawo kosztowało go 1zł, zatem wygeneruje stratę 0.01zł na akcji. Im bardziej cena akcji będzie poniżej strike price + premium, tym większa będzie strata na koniec okresu.

W opisanym przypadku opcja posiada tylko wartość zewnętrzną, gdyż jest OTM (out of the money). Zatem dokonując transakcji należy zapłacić 100zł za premium, które z każdym dniem traci na wartości.

Utrata wartości w czasie jest przeciwnikiem kupujących, lecz sprzymierzeńcem sprzedających. Gdybyśmy odwrócili sytuację i sprzedali opcję call (strike price 20zł, premium 1zł), otrzymamy 100zł, które będziemy mogli zatrzymać, jeśli cena akcji w momencie wydobycia znajdzie się poniżej 20zł. Wówczas opcja wygaśnie bezwartościowa. Czas jest zatem po stronie sprzedającego.

Kolejnym aspektem jest oczekiwana zmienność. Gdy rynek spodziewa się dużych wahań w cenie, lub gdy popyt na opcje jest duży, implied volatility rośnie, a razem z nią premium. Wystawiając opcje chcemy zainkasować możliwie najwyższe premium, zatem idealnym scenariuszem byłoby sprzedawać przy wysokiej zmienności.

Najprostszą metodą sprzedawania opcji jest wystawienie opcji bez pokrycia. Sprzedający inkasuje premium i czeka, aż sprzedana opcja stanie się bezwartościowa. Niestety taka strategia niesie ze sobą również największe ryzyko. Teoretycznie kurs akcji może rosnąć w nieskończoność (w przypadku sprzedaży opcji call), zatem i wysokość strat jest nieograniczona w przypadku, gdy będziemy musieli sprzedać akcje nabywcy opcji w przez nas ustalonej cenie. Warto zatem zdawać sobie sprawę potencjalnych konsekwencji.

Innym sposobem jest wystawianie opcji mających pokrycie w posiadanych akcjach. Jest to ciekawa strategia, która może dodać do zysków z gry na giełdzie. Załóżmy, że posiadamy 100 akcji KGHM, które kosztują obecnie 75zł. Spodziewając się, że KGHM będzie rósł, lecz powoli, wystawiamy opcję call na 80zł z datą wygaśnięcia za miesiąc inkasując 300zł premium. Jeśli za 4 tygodnie kurs KGHM będzie znajdował się poniżej 80zł, będziemy mogli zatrzymać całe premium. W przypadku, gdy kurs poszybuje do 90zł, będziemy musieli sprzedać nasze akcje (często możliwe jest sprzedanie w zamian opcji ze stratą). W tym przypadku posiadając portfolio z KGHM, zyskamy jedynie na wzroście cen do 80zł, gdyż zobligowaliśmy się do sprzedania akcji za właśnie tę kwotę na rzecz nabywcy napisanej przez nas opcji. Używając tej strategii ograniczamy potencjalny zysk, lecz również nie narażamy się na nieograniczoną stratę.

Sprzedawanie opcji można oczywiście wykorzystać w wielu innych, dużo bardziej skomplikowanych strategiach, które opiszemy niebawem na łamach naszego serwisu.

Aby sprzedać akcję, należy otworzyć posiadane konto brokerskie i udać się do zakładki z opcjami na interesujący nas instrument. Następnie wybrać ilość, cenę i zaznaczyć „sell to open”, co oznacza sprzedaj, by otworzyć pozycję.

Zanim zdecydujemy się na ten krok, warto rozważyć czy chcemy sprzedać opcję put, czy opcję call, jaką ilość i z jaką datą wygaśnięcia. Należy też zrobić analizę potencjalnego kandydata, zupełnie jak przed każdą inną transakcją dokonywaną na giełdzie.

Opcje są bardzo ciekawymi instrumentami, pozwalającymi na wykorzystanie wielu różnych strategii zarabiania pieniędzy. Warto uczyć się opcji, gdyż wzbogacają one narzędzia dostępne inwestorowi i pomagają osiągnąć zadowalające wyniki, a umiejętnie wykorzystane mogą być również doskonałym sposobem ochrony portfolio.