Któż nie marzy o posiadaniu agencji ubezpieczeniowej? Zbieranie pieniędzy od tych wszystkich „biednych” użytkowników np. czterech kółek, którzy często całe życie jeżdżą swoimi pojazdami bez zadraśnięcia, (a nawet jeśli już się to wydarzy, to wolą zapłacić z własnej kieszeni niż płacić wyższą składkę przez kolejne lata), to dochodowy biznes. Co ciekawe, na rynkach finansowych istnieją podobne możliwości, do których w przeciwieństwie do tradycyjnego ubezpieczyciela, nie potrzebujemy żadnej licencji, a jedynie trochę wolnej gotówki. Oczywiście nie obejdzie się bez porządnego przygotowania i odrobiny dyscypliny.

W ostatnim artykule opisaliśmy na czym polega sprzedawanie opcji, a przykład oparliśmy na wystawieniu opcji call. Dziś chcielibyśmy zwrócić Waszą uwagę na strategię, którą wykorzystuje sam Warren Buffett, a mianowicie sprzedawanie opcji put.

Wystawiając opcję put stajemy się niejako „agentem ubezpieczeniowym” oferującym polisę na wypadek załamania rynku, a potencjalnymi klientami są gracze obawiający się spadku ceny posiadanych akcji.

Napisanie (sprzedanie) opcji put obliguje nas do odkupienia 100 akcji danej firmy po z góry ustalonej cenie (strike price) w momencie, gdy kupujący zdecyduje się opcję wykonać. Za ten luksus, nabywca musi jednak zapłacić premium, które inkasujemy przy dokonaniu transakcji. Premium będziemy mogli zatrzymać, gdy cena akcji w momencie wygaśnięcia opcji będzie wyższa niż strike price.

Zobrazujmy powyższe przykładem opartym na popularnym producencie napojów energetycznych, mianowicie Monster Beverage.

Monster jest obecnie notowany w okolicach 160 dolarów za akcję. Patrząc na wykres poniżej, można zauważyć, że cena akcji od początku maja znajduje znajduje się w trendzie wznoszącym. Od ogłoszenia ostatnich kwartalnych wyników, które spowodowały gwałtowny wzrost, cena zwiększa się w stosunkowo powolnym tempie, notując minimum przy $145.95 piątego maja. Zatem przez ostatnie 3 miesiące cena akcji zmieniła się o ~14 dolarów.

Wykres akcji Monster Beverage z ostatnich 3 miesięcy
Wykres akcji Monster Beverage z ostatnich 3 miesięcy

Wybierając opcję do sprzedania należy zadać sobie pytanie, jaka jest szansa na to, że cena osiągnie ustalony przez nas pułap, który wybiera się rozważając tzw. risk/reward ratio, czyli stosunek ryzyka do potencjalnych korzyści. Oczywiście, im dalej odejdziemy od obecnej ceny akcji, tym bardziej zredukujemy ryzyko, ale i wygraną. W tym przykładzie będziemy defensywni, zatem wystawimy opcję put ze strike price równą 145 dolarów, wygasającą 19 sierpnia, za którą obecnie trzeba zapłacić 1.26 USD premium. Inkasujemy zatem 126 dolarów, które będziemy mogli zatrzymać, jeśli Monster będzie notowany powyżej 145 dolarów za akcję, za około 4 tygodni. Nasz bufor to $15, zatem jeśli nie nastąpi istotne załamanie na rynku lub inne bardzo niekorzystne zdarzenie, jak np. fatalne wyniki kwartalne, które mają być ogłoszone na początku sierpnia, to z dużym prawdopodobieństwem będziemy mogli zainkasować wspomniane premium.

Istnieje jeszcze jeden, niezwykle ważny aspekt dotyczący wystawiania opcji put. Jest to połączenie zarabiania na utracie wartości opcji w czasie z kupowaniem akcji po okazyjnych cenach. To jest właśnie taktyka, którą stosuje Warren Buffett poprzez Berkshire Hathaway. Jeżeli inwestor jest przekonany, że dana firma jest warta zainwestowania jego oszczędności, lecz dopiero przy odpowiedniej cenie akcji, może wystawiać opcję put. Jeśli akcje nie spadną do oczekiwanego poziomu, zysk z zainkasowania premium pojawi się na koncie, jeśli natomiast cena spadnie do wartości strike price, inwestor będzie zobligowany kupić akcje, które i tak chciał nabyć po tej cenie, a do tego będzie mógł zatrzymać premium.

Odnosząc to do przykładu z MNST i zakładając, że inwestor bardzo chciałby kupić akcje producenta napojów energetycznych, lecz po 145 dolarów, wystawienie takiej opcji ma bardzo duży sens.

Jeśli zdarzy się, że cena akcji spadnie poniżej 145 dolarów, wciąż będziemy musieli nabyć akcje (lub sprzedać opcje ze stratą), ale utrzymując pierwotne założenie, że po analizie cena 145 dolarów jest odpowiednim momentem do otwarcia długoterminowej pozycji, nie powinno stanowić to problemu. Przy czysto spekulacyjnej grze, pojawiłaby się jednak strata.

Kolejnym plusem wystawiania opcji put jest ograniczone ryzyko spowodowane faktem, że potencjał spadku ceny akcji jest ograniczony, w przeciwieństwie do możliwości wzrostu. Stawia to inwestora w nieco bardzo komfortowej sytuacji, niż w przypadku opcji call.

Podsumowując, strategia polegająca na sprzedawaniu opcji put pozwala inwestorowi na zarabianie, w oczekiwaniu na kupno akcji po przez siebie ustalonej cenie. Można ją również wykorzystywać spekulacyjnie (ubezpieczenie dla „byków”), aby zarabiać na utracie wartości opcji w czasie, wystawiając się przy tym na mniejsze ryzyko niż w przypadku opcji call. Należy jednak pamiętać, że opcje to instrumenty wykorzystujące lewar, zatem straty w najgorszym przypadku mogą być dotkliwe. Powyższy przykład na podstawie Monster Beverage jest oczywiście uproszczony i nie należy na jego podstawie podejmować żadnych decyzji. Przed każdą transakcją powinno się dokładnie przeanalizować spółkę, również pod kątem potencjalnych wydarzeń mających potencjał znacznie wpłynąć na ceny akcji (np. wyniki kwartalne). Niemniej jednak prezentowane idee są wykorzystywane również przez wielkich graczy takich jak Warren Buffett, zatem na pewno warto im się przyjrzeć.