W pierwszej i drugiej części poradnika przedstawiliśmy już czym jest konto maklerskie, wskazaliśmy jak je założyć, a także zaprezentowaliśmy podstawowe opłaty i prowizje wybranych rachunków inwestycyjnych. W trzeciej części poradnika pokażemy dodatkowe narzędzia i funkcjonalności kont maklerskich, z których mogą korzystać inwestorzy.

Pakiet usług dodatkowych – kiedy i jakie wybrać?

Każdy dom maklerski oferuje swoim klientom szereg usług dodatkowych. Najczęściej są one związane z doradztwem inwestycyjnym, analizą rynku i pomocą przy wyborze instrumentów finansowych, w które warto inwestować. Wybór dodatkowych narzędzi zależy przede wszystkim od poziomu wiedzy inwestora, wysokości jego portfela inwestycyjnego i dostępnych środków finansowych, które posiadacz konta może przeznaczyć na jego obsługę.

Oczywisty jest fakt, że niedoświadczona i początkująca osoba potrzebuje większego wsparcia w procesie inwestycji, w związku z tym powinna mieć dostęp do wielu narzędzi edukacyjnych. Z drugiej strony, współpraca z domem maklerskim w pełnym zakresie usług to spory koszt, a to dla młodego inwestora może być istotną barierą.

Firmy maklerskie dysponują rozbudowanymi działami badawczymi i analitycznymi, które generują szczegółowe raporty, zalecania i rekomendacje inwestycyjne dla wybranych klientów. W ramach usług dodatkowych można wykupić doradztwo, dostęp do zagranicznych rynków, specjalnych produktów finansowych, pierwszeństwo w zakupie wybranych ofert, alternatywne możliwości inwestycyjne, czy indywidualne oferty ubezpieczeniowe, kredytowe i emerytalne. Paleta dodatkowych usług zawiera często bezpośredni kontakt z doradcą. Oznacza to, że można przyjść do biura maklerskiego lub zadzwonić, żeby uzyskać poradę w zakresie swoich inwestycji. Ale za te ponadstandardowe usługi trzeba zapłacić.

Liczbę wykupionych narzędzi trzeba dostosować do swojego poziomu wiedzy, stylu inwestowania i własnych możliwości finansowych. Dlatego przed podjęciem decyzji o zamówieniu dodatkowych funkcji konta maklerskiego warto bardzo dokładnie przenalizować oferty domów maklerskich.

Jednym ze sposobów na obniżenie opłat, ale bez rezygnacji z dodatkowych narzędzi pomocnych w procesie inwestowania, jest korzystanie z rachunku inwestycyjnego online. Ten sposób transakcji we wszystkich domach maklerskich związany jest z niższymi kosztami obsługi. Dodatkowo, internetowe platformy transakcyjne bardzo często już na starcie mają wbudowane podstawowe narządzenia analityczne, które pozwalają inwestorom na samodzielną ocenę rynku finansowego oraz ułatwiają im podjęcie decyzji o tym, w jakie instrumenty finansowe i w jakim czasie najlepiej inwestować. Dlatego oceniając funkcjonalności internetowych platform transakcyjnych domów maklerskich trzeba przede wszystkim sprawdzić jakie są możliwości dostępu do notowań i z jakich aplikacji do analizy technicznej inwestor może korzystać.

Dostęp do notowań w czasie rzeczywistym

Jednym z najważniejszych narzędzi oferowanym dodatkowo przez biura maklerskie jest dostęp do notowań w czasie rzeczywistym. Dostęp ten jest oferowany najczęściej z poziomu programu do śledzenia notowań giełdowych online w czasie rzeczywistym (np. NOL3). Dzięki dostępowi do notowań inwestor może śledzić na bieżąco, w czasie rzeczywistym to, co dzieje się na rynku notowań. Jest to usługa płatna, a wysokość opłaty jest najczęściej uzależniona od liczby udostępnianych ofert. W większości biur maklerskich pierwsza najlepsza oferta udostępniona w czasie rzeczywistym proponowana jest bezpłatnie wszystkim inwestorom. Za dostęp do pięciu najlepszych ofert inwestorzy muszą zapłacić ok. 88 – 89 zł miesięcznie. Za pełen arkusz ofert domy maklerskie pobierają opłatę w wysokości ok. 174 -175 zł miesięcznie. Opłaty te dotyczą najczęściej inwestorów dysponujących niewielkim portfelem inwestycyjnym. Osoby, które przekroczą określony poziom obrotów z reguły mają pełen dostęp do wszystkich notowań bezpłatnie. Domy maklerskie traktują dostęp do notowań jako rodzaj wartości dodanej przysługującej ich najlepszym klientom.

Narzędzia do analizy technicznej

Kolejnym ważnym narzędziem w ręku inwestora jest specjalistyczne oprogramowanie do analizy technicznej (analizy wykresów). To zaawansowane programy informatyczne, które pozwalają przewidywać i interpretować zmiany notowań kursów giełdowych oraz pokazują trendy w określonym horyzoncie czasowym. Ich zadaniem jest wyznaczenie korzystnych dla inwestora momentów zakupu lub sprzedaży danego instrumentu finansowego. Analiza techniczna bazuje na wykresach odzwierciedlających zmiany cen danego papieru wartościowego, waluty czy surowca na przestrzeni czasu. Metoda zakłada, że kurs (cena zakupu i sprzedaży) instrumentów finansowych zmienia się według możliwych do zaobserwowania, powtarzalnych schematów. Dzięki temu analiza techniczna pozwala przewidzieć wzrosty lub spadki cen i w ten sposób pomaga wyznaczyć najlepszy czas na zakup lub sprzedaż wybranego instrumentu finansowego. Analiza techniczna jest uzupełnieniem analizy finansowej przedsiębiorstwa, o której pisaliśmy w pierwszej części poradnika.

Niektóre z programów do analizy technicznej są bezpłatne i można je pobrać z internetu, inne to wersje komercyjne, wymagające zakupu licencji. Aplikacje do analizy technicznej często oferowane są w ramach internetowych platform transakcyjnych domów maklerskich. Najbardziej popularne to m.in. MetaStock, AmiBroker, ISPAG, Statica, Power Trader. Żeby w pełni korzystać z tych narzędzi trzeba nauczyć się interpretacji wykresów. Można skorzystać z webinarów lub materiałów edukacyjnych przygotowanych przez domy maklerskie.

Ponadto, warto zweryfikować, czy w platformie transakcyjnej jest system powiadomień SMS, czyli wiadomości tekstowych wysyłanych na telefon inwestora w przypadku zmiany oprocentowania, zmiany kursu lub przekroczenia progów cenowych zdefiniowanych wcześniej instrumentów finansowych. System alertów pozwoli szybko reagować na zmieniającą się sytuację na rynku.

Dostęp do rynków zagranicznych

Co zrobić jeśli chcemy obracać także zagranicznymi instrumentami finansowymi? Przede wszystkim trzeba sprawdzić, czy dom maklerski, z którym planujemy podpisać umowę, posiada w swojej ofercie możliwość inwestowania na zagranicznych giełdach papierów wartościowych. Jeśli tak jest, najczęściej wystarczy podpisać aneks do standardowej umowy z biurem maklerskim. Potrzebne będzie także otwarcie konta walutowego. Biura maklerskie oferują obecnie wielowalutowe rachunki, a także umożliwiają wymianę walut. Oznacza to, że można wpłacić na swoje konto złotówki i wymienić je za pośrednictwem domu maklerskiego na interesującą inwestora walutę obcą. Proces inwestowania odbywa się za pośrednictwem platformy transakcyjnej wykorzystywanej do obrotu krajowymi instrumentami finansowymi. Z praktycznego punktu widzenia inwestowanie na zagranicznych giełdach jest bardzo proste i odbywa się według tych samych zasad, co inwestowanie w Polsce. Różne są jednak stawki opłat i prowizji. Za zakup i sprzedaż zagranicznych papierów wartościowych z reguły trzeba zapłacić znacznie więcej w porównaniu z opłatami za transakcje realizowane na rynku polskim. Z drugiej strony, rynki zagraniczne oferują inwestorom ciekawsze możliwości inwestycyjne, które są niedostępne w kraju. Kolejnym czynnikiem, który trzeba brać pod uwagę jest ryzyko walutowe. Należy pamiętać, że osłabienie złotówki wpłynie na zwiększenie zysku, a umocnienie kursu PLN obniży go.

Innym sposobem na dostęp do rynków zagranicznych jest podpisanie umowy z brokerami działającymi za granicą. Pewną przeszkodą może być konieczność obsługi platformy transakcyjnej w języku obcym, chociaż coraz więcej brokerów udostępnia już polską wersję językową swoich systemów. Minusem współpracy z zagranicznym brokerem są trudności związane z rozliczeniami podatkowymi. Biura maklerskie w Polsce są zobowiązane do automatycznego wystawienia odpowiedniego formularza PIT-38. Współpracując z brokerem zagranicznym inwestor musi samodzielnie obliczyć swój zysk, przeliczyć go według obowiązujących stawek Narodowego Banku Polskiego i zgłosić w urzędzie skarbowym. Niewątpliwie największym atutem zagranicznych domów maklerskich są atrakcyjne oferty dla inwestorów, które na młodym, rozwijającym się rynku kapitałowym w Polsce są niedostępne. Polscy brokerzy najczęściej oferują dostęp jedynie do wybranych rynków zagranicznych. Współpraca z zagranicznym brokerem pozwala na inwestowanie na wielu giełdach na całym świecie. Oznacza to znacznie większe możliwości inwestycyjne, w tym dostęp do kilkudziesięciu tysięcy spółek na całym świecie i tysięcy instrumentów finansowych takich, jak: kontrakty terminowe, opcje, indeksy giełdowe, fundusze ETF, obligacje, kontrakty na surowce energetyczne np. ropę naftową, na metale szlachetne np. złoto, czy srebro, lub na waluty (Forex). Atutem zagranicznych brokerów są też zaawansowane technicznie, ale bardzo przejrzyste i bogate w funkcjonalności platformy transakcyjne, które ułatwiają analizę instrumentów finansowych. To dojrzały, konkurencyjny rynek proponujący wiele korzyści swoim klientom w zakresie dostępnych produktów inwestycyjnych, edukacji, doradztwa i technologii, a także liczne bonusy i dużą liczbę promocji. Otwarcie rachunku inwestycyjnego u zagranicznego brokera jest bardzo dobrym sposobem na dywersyfikację swojego portfela inwestycyjnego.

Doradztwo inwestycyjne

Domy maklerskie oferują wsparcie inwestycyjne w różnych formułach. Pierwszym dostępnym poziomem jest zazwyczaj udostępnienia raportów analitycznych, prognoz rynkowych, analiz i komentarzy eksperckich, które inwestor musi sam zinterpretować i na ich podstawie samodzielnie podejmować decyzje inwestycyjne.

Drugim poziomem wsparcia jest indywidualna opieka maklerska i bezpośredni kontakt z maklerem, który pomaga w ocenie sytuacji i doborze instrumentów finansowych wartych inwestowania.

Trzecim – indywidualne zarządzanie aktywami, czyli przekazanie pełnomocnictwa na zarządzanie aktywami w ręce doradcy w ramach wybranej strategii inwestycyjnej. W zamian za usługi doradztwa inwestycyjnego biuro maklerskie pobiera od inwestora opłaty. Z reguły ich wysokość zależy od przyjętej strategii inwestowania. W przypadku strategii agresywnych stawki są wyższe, dla strategii ostrożnych – niższe.

To jednak usługi dla dużych inwestorów. Przykładowo, indywidualne zarządzanie aktywami dom maklerski Alior Banku oferuje od 40 000 zł aktywów i pobiera w zamian kwotową opłatę stałą, od 0,5 do 3,15% wartości aktywów rocznie oraz od 5 do 10% wynagrodzenia od zysku. DM BZ WBK stworzyła specjalny „rachunek maklerski z doradztwem” dla inwestorów posiadających aktywa o wartości minimum 100 000 zł. Usługa Prywatny Makler w DM Deutsche Bank jest dostępna dla posiadaczy aktywów o wartości min. 200 000 zł, a w DM DI Xelion od 300 000 zł.

Możliwość korzystania z uzupełniających usług bankowych

Większość domów maklerskich oferuje swoim klientom także kredytowanie inwestycji i odroczony termin płatności, co umożliwia finansowanie zakupu akcji lub innych instrumentów finansowych w sytuacji, gdy inwestor nie dysponuje własnym kapitałem na ten cel. Z reguły warunki te są ustalane indywidualnie pomiędzy domem maklerskim a inwestorem w formie aneksu do umowy.

Podsumowanie

Dodatkowe funkcjonalności są często dużo ważniejsze niż podstawowe opłaty. Cena często czyni cuda, lecz w przypadku konta maklerskiego zdecydowanie warto wybrać jakość, która z pewnością zaprocentuje.