Każdy inwestor wykorzystujący opcje do gry na giełdzie prędzej czy później będzie chciał lub musiał zmodyfikować swoją pozycję. Powodów do takiej decyzji może być mnóstwo (np. zbliżanie się daty wygaśnięcia opcji lub zmiana ceny akcji instrumentu bazowego w niepożądanym kierunku). Modyfikowanie pozycji w opcjach jest nazywane rolowaniem.

Na czym polega rolowanie pozycji?

Rolowanie pozycji (czy to w opcjach czy w kontraktach) polega na jednoczesnym zamknięciu istniejącej pozycji i otworzeniu nowej o zmienionych parametrach, utrzymując tę samą, wcześniej zastosowaną strategię. Dobrym przykładem byłoby rolowanie opcji call, która jest głęboko ITM (In The Money – cena wykonania jest dużo niższa niż obecna cena akcji), na opcję ATM (At The Money – cena wykonania jest równa obecnej cenie akcji), w celu zabezpieczenia części zysków i gry na dalszą aprecjację instrumentu bazowego.

Jakie są rodzaje rolowania opcji?

Rolować pozycję możemy „w górę”, „w dół” i „do przodu”.

Podany przed chwilą przykład roluje pozycję „w górę”, gdyż od momentu zakupienia pierwszej opcji cena akcji wzrosła. W takiej sytuacji można zmodyfikować pozycję i zabezpieczając część zysków wciąż grać na wzrosty, lecz opcją o wyższej cenie wykonania (strike price).

Rolowanie „w dół” jest analogiczne i polega na zmianie pozycji na opcję o niższej cenie wykonania. Długą pozycję można zrolować w dół, gdy cena akcji spadła, a inwestor wciąż jest przekonany, że w przewidzianym przez niego terminie cena wzrośnie.

Rolowanie „do przodu” polega na zamknięciu istniejącej pozycji i otworzeniu kolejnej o bardziej odległej cenie wykonania. Tę metodę można wykorzystać np. po to, by przedłużyć żywotność istniejącej strategii.

Rolowanie pozycji może też być częściowe. Dla przykładu mając otwarty spread diagonalny, można rolować tylko krótką opcję, aby w momencie wygaśnięcia nie zostać zmuszonym do jej wykonania lub gdy akcje rosną (lub spadają) poza przewidziany przez inwestora przedział.

Oczywiście możliwe są także kombinacje wyżej wymienionych sposobów rolowania opcji, w zależności od zamierzonego celu.

Kiedy inwestor powinien rozważyć rolowanie pozycji?

Rolowanie opcji można rozważyć w następujących sytuacjach:

  • by zabezpieczyć część zysków, gdy opcja call lub put znalazła się głęboko ITM
  • by zwiększyć szansę na powodzenie strategii, gdy cena akcji zmieniła się w niepożądanym kierunku i opcja call lub put znalazła się OTM,
  • by uniknąć wykonania opcji, gdy w momencie wygaśnięcia pozycja inwestora znajduje się ITM
  • by ograniczyć straty i zmniejszyć ryzyko, lecz tylko wtedy, gdy inwestor jest przekonany, że słuszność strategii jest aktualna
  • by przedłużyć działanie zastosowanej strategii np. wtedy, gdy zamierzony kierunek się realizuje, lecz wolniej niż wskazywałyby na to pierwotne założenia

Należy pamiętać o kosztach

Rolowanie opcji, czy to pojedynczej, czy też użytego spreadu, kosztuje. To prawda, że można rolować, aby zabezpieczyć część zysków, lecz każde otwarcie i zamknięcie pozycji skutkuje zapłaceniem prowizji dla brokera. Przy opcjach na akcje o dużej wartości jest to stosunkowo mało istotne, lecz im mniejsza wartość instrumentu bazowego, tym większa część zysków zostaje „zjedzona” przez prowizje.

Modyfikując pozycję można to zrobić na debet lub na kredyt. Zabezpieczając zysk rolujemy opcję na kredyt, co oznacza, że kupujemy tańszy kontrakt niż sprzedajemy. Niestety w wielu przypadkach rolowanie pozycji odbywa się na debet, czyli inwestor musi ponieść dodatkowe koszty. Często jest to jednak opłacalne, gdyż dobrze wykonane rolowanie przenosi całą pozycję inwestora w zakres potencjalnego zysku, co byłoby poza zasięgiem, gdyby pozostał przy pierwotnej konfiguracji.

Podsumowanie

Rolowanie pozycji jest bardzo istotne w wielu strategiach opcyjnych, gdyż często pozwala uchronić się przed niepożądanymi efektami wahań rynkowych, a gdy wszystko idzie dobrze pomaga zabezpieczyć zysk. Rolować można zarówno pojedyncze opcje, jak i bardziej skomplikowane strategie. Ważne jest również, by pamiętać o kosztach związanych z rolowaniem, a przede wszystkim o ponownym przeanalizowaniu strategii przed przystąpieniem do działania, szczególnie gdy rolowanie jest spowodowane ratowaniem już stratnej pozycji.